16. april 2015

Frivillige løser problemer med faldefærdige huse

KL’s forslag om en større sanerings- og renoveringspulje underbygges af erfaringer fra Viborg Kommune, hvor ihærdige ildsjæle i to landsbyer har skabt levende byrum på nedrivningsgrunde.

Faldefærdige huse i små landsbysamfund kan blive vendt til noget positivt, når stærke borgerkræfter træder til og gør noget for at løse problemerne.

Det viser to eksempler fra Viborg Kommune. I begge tilfælde gik lokale ildsjæle i gang og med hjælp fra kommunen, fra fonde og fra lokale indsamlinger lykkedes det at forvandle grunde med forfaldne bygninger til et attraktivt torv og en rekreativ bypark.

”Der blev ydet et benhårdt arbejde lokalt. Men anstrengelserne er blevet belønnet. En lille flække som Kjeldbjerg er kommet på landkortet, hvad der kan have en effekt på evnen til at tiltrække nye borgere,” siger projektleder i Viborg Kommune, Benny Christensen.

Nedrivningsgrund forvandlet til torv

Det ene af de to eksempler er fra Kjeldbjerg, en landsby med omkring 300 indbyggere i den vestlige del af Viborg Kommune.

I 2010 gik en gruppe af ildsjæle i gang med at undersøge mulighederne for at få fjernet en tidligere købmandsbutik, som lå lige midt i byen og forfaldt.

Viborg Kommune købte købmandsbutikken, sørgede for nedrivning og overdrog grunden på lejebasis til Kjeldbjerg Borgerforening. Projektet blev gennemført på frivillig basis, tegninger og beregninger samt alt andet arbejde blev udført af frivillige fra lokalområdet. Finansieringen blev gennemført med hjælp af byfornyelsespuljen, LAG, den grønne ordning, samt ved indsamling af cirka 120.000 kroner fra byens borgere, lokale forretningsdrivende og fra nabobyerne.

Fra tegnebræt til færdigt resultat brugte de frivillige ildsjæle cirka 3.500 arbejdstimer.  Ud af disse anstrengelser er skabt et unikt torv, som med et iøjnefaldende monument er med til at synliggøre og forskønne landsbyen. Men det er også blevet et sted, som kan bruges af borgerne i alle aldre som mødested, legeplads og hyggehjørne.

Rekreativ bypark i Hvam

Det andet eksempel er fra landsbyen Hvam i den nordlige del af Viborg Kommune. Der lå et af Låsby Svendsens huse, som var i fare for at styrte sammen. Borgerforeningen rettede henvendelse til Viborg Kommune, som herefter købte huset via den daværende nedrivningspulje og lod det rive ned.  Brugsret, vedligehold og drift af grund blev overdraget til Borgerforeningen. I dag er grunden blevet til en rekreativ bypark til glæde for alle.

Viborg Kommune er netop nu i gang med en kampagne ”Pulje til landsbyfornyelse”, der skal gøre ejere af lignende huse opmærksom på, at de kan søge om økonomisk støtte til at rive husene ned eller renovere dem.

Penge til at skabe gode byrum

Benny Christensen siger, at den beløbsramme, som Viborg Kommune i øjeblikket har i puljen til Landsbyfornyelse, er passende. Han kan dog godt se pointen med, at kommunen fremover får midler til at skabe gode byrum efter nedrivningerne, så de lokale kræfter slipper for at skulle gøre det store arbejde med at sikre privat finansiering via blandt andet fonde og lokale indsamlinger.

”Jo mere vi spytter i kassen til lokale initiativer, jo bedre. Det er prisværdigt, at de gør et stort fysisk arbejde med at skabe rekreative byrum. Vores erfaring er, at når ildsjæle træder til og tager teten, så sker der noget,” siger Benny Christensen.

På baggrund af, at der bliver flere og flere tomme huse på landet, foreslår KL, at der etableres en sanerings- og renoveringspulje på tre-fire milliarder kroner, der løber over fx fem til seks år. Puljen skal bruges på at imødegå det grundlæggende behov for oprydning. Desuden skal der være midler til at skabe gode byrum efter nedrivningerne.