17. april 2015

Endeligt punktum for overenskomstforhandlingerne 2015

Parterne har torsdag endeligt godkendt det samlede overenskomstresultat. KL glæder sig over et konstruktivt forhandlingsforløb og ser frem til at arbejde videre med arbejdsgiverpolitikken i kommunerne i de næste tre år.

I februar indgik KL og Forhandlingsfællesskabet forlig for de cirka 500.000 medarbejdere i kommunerne. Torsdag godkendte Forhandlingsfællesskabet og KL endeligt resultatet.

”Forhandlingerne har været gode og konstruktive, og jeg er glad for de resultater, vi fik i hus. Det gælder bl.a. forenklingen og harmoniseringen af arbejdstidsreglerne på døgnområdet, hvor vi har fået et væsentligt bidrag til mere enkle regler, som understøtter tværfagligt samarbejde. Og med ændringerne i MED-systemet og forliget på lærerområdet har vi fået resultater, der understøtter den lokale dialog og samarbejde,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

De nye overenskomster er treårige og skal derfor fornyes i 2018.

”Jeg ser frem til at bruge den kommende overenskomstperiode til at få forankret de resultater, vi er kommet i mål med, og arbejde videre med arbejdsgiverpolitikken i kommunerne,” siger Michael Ziegler.

Læs mere om forhandlingerne i pjecen ”Velfærd i forandring – Resultaterne fra KL’s overenskomstforhandlinger i 2015”.