14. april 2015

Dansk turisme halter bagefter

Danmark er et af de europæiske lande, der har fået færrest ekstra udenlandske turister til at overnatte i de seneste 10 år, viser ny Momentum-kortlægning. Markedsføringen og de lovgivningsmæssige rammer skal styrkes, mener flere aktører.

De udenlandske turister har droppet at overnatte i Danmark i en sådan grad, at næsten alle andre lande i Europa har klaret sig bedre i årene 2004-2014. I den periode har Danmark kun oplevet en fremgang i antallet af udlændinges overnatninger på fire procent, og blot Cypern, Luxembourg, Slovakiet og Kirgisistan har klaret sig dårligere i perioden. Det viser Momentums kortlægning af udviklingen i 48 europæiske lande.

Lande som Tyrkiet og Tyskland har oplevet store stigninger på henholdsvis 51 procent og 40 procent, og Danmark overgås også af nordiske lande som Finland, Sverige og Norge med stigninger på henholdsvis 23, 21 og 9 procent.

Det er der flere årsager til, men en af dem handler om kendskabet til og graden af attraktivitet ved det produkt, Danmark har kunnet tilbyde, mener Lars Erik Jønsson, der er viceadministrerende direktør i VisitDenmark.

»Forudsætningen for at klare sig er, at man hele tiden sikrer sig, at de internationale gæster har kendskab til, at man har noget attraktivt og interessant at tilbyde. Freden og roen i sig selv, som var tilstrækkelig i 1990’erne, blev udfordret i starten af 00’erne. Der skulle være nogle flere synligt tilgængelige aktiviteter, som var interessante for børnefamilierne,« siger Lars Erik Jønsson.

Især årene 2004-2009 var hårde ved Danmark, for her faldt antallet af udenlandske overnatninger hvert år. Siden er tallet steget, men med 23,3 millioner overnatninger sidste år er vi stadig ikke på niveau med 2003. Generelt er den positive udvikling i Danmark gået langsommere end i andre lande, og årsagen skal primært findes i, at de tyske børnefamilier holder ikke færre, men kortere ferier i Danmark.

Tværkommunalt samarbejde er vejen frem

Der er dog lyspunkter for Danmark. Siden 2010 er antallet af udenlandske turisters overnatninger steget i Danmark, og særligt 2014 var et godt år. Fra 2013-2014 steg antallet med 7,5 procent, men det skal ses på baggrund af meget svag fremgang i årene før.

I VisitDenmark er man meget opmærksom på, at man ikke skal hvile på laurbærrene, selv om der har været fremgang i de danske overnatningstal de seneste år. Viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson peger på, at især markedsføringen skal styrkes, og at det bedst sker ved, at turistaktørerne samler sig i færre enheder.

De enkelte kommuner har i mange år mest markedsført sig selv i konkurrence med hinanden, men Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, mener, at kommunerne i højere grad bør samle deres indsats i tværkommunale samarbejder som eksempelvis de business regions, der opstår flere steder i disse år.

»Vi foreslår, at kommunerne går sammen på tværs og styrker samarbejdet med erhvervslivet i et forsøg på at udvikle nye turismekoncepter. Det skal ske med udgangspunkt i, at både storbyer, landsbyer og den danske natur skal markedsføres bedre i udlandet. Men den internationale markedsføring af Danmark som et samlet produkt skal selvfølgelig kun ske, når det giver mening. Andre gange kan der være mere musik i kun at markedsføre et enkelt lokalområde over for en bestemt målgruppe i udlandet,« siger Jacob Bundsgaard.

Bedre rammer for kystturisme

Udover et styrket samarbejde er der også flere forhindringer, der skal ryddes af vejen, hvis den spirende fremgang skal holdes ved lige.

KL’s udvalgsformand Jacob Bundsgaard mener, at der eksempelvis bør være bedre rammer for at lave turisttilbud ved kysterne i hele landet. Han påpeger, at kystturismen ikke kan flyttes til andre steder, og når den er så vigtig for den danske turisme, bør den have særlige rammer i lighed med andre stedbundne erhverv.

»Landbruget, råstofindvindingen og havnene har gennem årene haft særlige planmæssige rammer. Ligesom de erhverv er kystturismen også bundet til et bestemt sted, og derfor mener vi, at den også skal have særstatus, og at kommuner skal have et større lokalt spillerum i planlægningen,« siger Jacob Bundsgaard.

Du kan læse om blandt andet Ringkøbing-Skjern Kommunes erfaringer med turisme i Momentums artikel