14. april 2015

Danmark topper Smart City-liste

Danmark topper liste over de EU-lande, der har den største andel af store byer, der kan kategoriseres som en Smart City.

Intelligente gadelamper, apps der hjælper borgerne mest effektivt gennem byen og enorme datasæt, der kan bruges til at gøre de kommunale forvaltninger mere effektive.

Det er alt sammen eksempler på Smart City-initiativer, der handler om at udnytte de nye digitale muligheder til at gøre byerne mere effektive og fleksible for borgerne. Udviklingen er kun lige begyndt, men Danmark er med helt fremme i feltet.

Det viser en kortlægning af Smart Cities i EU-landene, som forskere fra flere lande har lavet for Europaparlamentets Udvalg for Industri, Forskning og Energi. Her deler Danmark førstepladsen med Sverige, Estland og Slovenien, når man ser på, hvilke lande, der har den største andel af større byer, der kan kategoriseres som Smart Cities.

»Vi har taget hul på fremtidens problemer før mange af de andre. Alle byer i verden står over for, at de skal omstille sig. Den grønne omstilling kender vi, men de skal også omstille sig digitalt,« siger Martin Brynskov, lektor på Aarhus Universitet, formand for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Smart City-tænketank og koordinator af det danske Smart City Netværk.

Smart City-projekter findes i mange udgaver og størrelser, men handler overordnet om indsamling af data og digitalisering af byerne, der skal gøre dem mere effektive at drive og leve i. I EU-rapporten har man valgt seks kriterier, som er brugt til udpegningen af i alt 240 Smart Cities i de 28 EU-lande. Kriterierne dækker blandt andet over indsamling af data, der skal bruges til at gøre det lettere at komme rundt i byen, byplanlægning, der gør byerne grønnere og mere energieffektive og bedre administration af byen gennem brug af big data.

De smarte byer er et af temaerne, når KL holder Politisk Forum sidst i april for mange hundrede politikere og embedsmænd på teknik- og miljøområdet. Og ifølge lektor Martin Brynskov er det helt essentielt, at kommunerne tager udviklingen alvorligt.

»Hvis man ikke gør det, så mister vi arbejdspladser, og vi får ikke skabt de bedste byer for de ressourcer, vi har. Det har for store omkostninger ikke at gentænke sig selv, når det hele bliver digitalt. Man kan godt bare sidde på sine hænder i 10 eller 20 år, for der skal nok være nogle, der finder nogle løsninger, men så kommer man på bagkant af udviklingen i forhold til at investere rigtigt,« siger Martin Brynskov.

Center for Digital Forvaltning lavede for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sidste forår en kortlægning af de danske kommuners arbejde med Smart City-begreber. Den viste, at omkring halvdelen af de 98 kommuner arbejder med aktiviteter, som de kalder for Smart City, og at 80 procent af dem har planer om at øge arbejdet de kommende år.

Københavns Kommune vandt sidste efterår den internationale World Smart Cities Award for planen Copenhagen Connecting. København har sammen med Region Hovedstaden også indgået en aftale med det japanske selskab Hitachi om at etablere en ny big data-platform, der skal gøre det muligt for virksomheder, myndigheder og borgere at benytte de datamængder, der findes i store bymiljøer.

Men mindre byer kan dog også være med. Blandt andre Albertslund Kommune, hvis projekter du kan læse om her