29. april 2015

Brosbøl: Uden retning bliver udvikling til afvikling

På Politisk Forum udtrykte Kirsten Brosbøl forståelse for ønsket om større selvbestemmelse og lagde op til at styrke dialogen mellem kommunerne og Naturstyrelsen.

”Der er masser af muligheder for nytænkning, men der er også rammer.”

Det sagde Kirsten Brosbøl, da hun tirsdag talte på Politisk Forum i Nyborg over emnet ”Danmark i udvikling.”  Indledningsvist slog hun fast, at et Danmark i udvikling kan betyde mange ting. Men det kræver en retning. For uden retning bliver udvikling til afvikling:

”Det er mit ansvar at sikre den rigtige balance for hele Danmark. For fællesskabet og for fremtiden.”

I tilknytning til den aktuelle debat om planloven sagde hun:

”Jeg har godt hørt, at I gerne vil have mere selvbestemmelse i kommunerne. Det er jeg sådan set enig i. Det kan jeg godt forstå,” sagde hun og tilføjede:

”Det ændrer dog ikke på planlovens berettigelse. Den maner til eftertanke, når vi skal træffe beslutninger, der har konsekvenser for andre end os selv: Nationale hensyn, hensyn til nabokommuner og hensyn til kommende generationer.”

Bedre dialog om planloven

Hun roste KL og kommunerne for den dialog, som er i gang om Danmark i vækst og balance og hun håber, at dialogen må blive endnu bedre.

”Én ting er planloven og dens rammer. En anden ting er vores dialog om, hvordan vi bruger planloven. Den dialog skal også blive bedre og mere konstruktiv,” sagde ministeren. Hun fortsatte:

”Jeg erkender, at nogle af jer har været udfordret i dialogen med Naturstyrelsen. Vi vil fokusere det statslige tilsyn med kommuneplanerne og styrke dialogen mellem Naturstyrelsen og kommunerne, så vi får den bedst mulige proces,” sagde Kirsten Brosbøl.

KL katalog ved at blive til virkelighed

Med debatten refererede hun til det katalog, som KL udgav op til Toppolitisk Forum i marts: ”Danmark i vækst og balance” med 32 konkrete løsningsforslag for den fysiske planlægning. Flere af dem er i dag ved at blive til virkelighed, hvis de da ikke allerede er blevet det. Det gælder fx vedtagelsen af et lovforslag om planlægning for almene boliger.

”Det sidste halve år har vi drøftet udfordringerne ved planloven i et udvalg med KL, Miljøministeriet og andre ministerier. Udvalget afleverer sine anbefalinger inden længe, men jeg kan godt lette låget en smule for jer i dag.”

Hun vil arbejde for at gøre byerne mere levende. Konkret vil hun gøre det lettere at planlægge for midlertidig anvendelse til fx kulturarrangementer, sportsaktiviteter eller iværksættervirksomheder i byområder, der er under udvikling.

Der skal arbejdes for at skabe en mere fleksibel borgerinddragelse, hvor hun lægger op til, at kommunerne får mulighed for mere fleksible processer vedrørende borgerinddragelsen.

Derudover skal byggeretten i landzonen udvides fra tre til fem år og ministeren ønsker også at fjerne kravet om, at kun virksomheder med under fem ansatte kan udvide i landzonerne.

Tænk stort

Miljøministeren kom afslutningsvis med en opfordring til at benytte næste ansøgningsrunde, som er 1. maj, til at indsende ansøgninger vedrørende forsøgsordning for kystturisme.

”Jeg glæder mig til at få fuldt overblik over, hvad der kommer ind af ansøgninger. Jeg har opfordret til at tænke stort. Kom med noget nyt og anderledes, det, som for alvor vil kunne tiltrække nye turister. Jeg håber, at der kommer store og spændende projekter ud af det.”