09. april 2015

Behov for øget fokus på den åbne skole

Ifølge et statusnotat fra KL er der forskel på, hvor langt skolerne i landets kommuner er med at implementere den nye skole.

Et centralt tema i folkeskolereformen er  ’den åbne skole’, hvor skolen og lokalsamfundet skal samarbejde om at skabe læring på nye måder. Ifølge et statusnotat fra KL er der dog meget forskel på, hvor langt landets skoler og kommuner er kommet med implementeringen af den åbne skole. Det skriver Danske Kommuner.

”Vi hører, at den åbne skole har en lav prioritering på mange skoler. Lektiecaféer og bevægelse i undervisningen er blevet vægtet højere. Det kræver mange ressourcer at starte det op, men der er ikke blevet tilføjet ekstra ressourcer til skolerne,” siger Bjørn Hansen, formand for Skole- og Uddannelsespolitisk Udvalg i Danmarks Lærerforening til Danske Kommuner. 

Han savner en handleplan for, hvornår hvad skal implementeres af folkeskolereformen.

Det er formanden for KL’s politiske udvalg om børn og kultur Anna Mee Allerslev dog uenig i:

”Skolerne har ikke brug for et sæt regler eller en national plan nu. Der er ikke én model, der passer alle skolerne. Det er vigtigt, at kommunerne og skolerne implementerer den åbne skole på den måde, der giver mening for dem,” siger Anna Mee Allerslev til Danske Kommuner.

Læs hele artiklen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner her.

Læs KL's statusnotat her.

Konference om den åbne skole

Den 24. august 2015 holder KL konference om den åbne skole. Her er fokus på læring: "Hvorfor lærer børn og unge i den åbne skole?" På konferencen gøres der også status, drøftet fremdrift og de næste skridt på en række workshops. Målgruppen er praktikere og ledere på skoler, forvaltninger, læringscentre og alle de parter, som skolerne samarbejder med. Læs mere om konferencen her.