13. april 2015

Amerikansk ambassadør deltager i Politisk Forum

Et af de centrale debattemaer på årets teknik- og miljøkonference på Nyborg Strand er planloven og om, hvordan man skaber nye og mere moderne rammer for den fysiske planlægning.

Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford har sagt ja til at tale på årets teknik- og miljøkonference, der holdes på Hotel Nyborg Strand 27. og 28. april under overskriften ”Grib Forandringen – Design Danmark.”

Rufus Gifford er blot én af flere fremtrædende foredragsholdere, der sætter fokus på brandaktuelle emner inden for teknik- og miljøområdet.

Den amerikanske ambassadør er blevet bedt om at tale til de danske lokalpolitikere og andre aktører om hans oplevelser og indtryk af Danmark, siden han tiltrådte i embedet i 2013. Samt hvad de gør i USA for at udvikle landet, og om mulige samarbejdsflader.

Ambassadør Rufus Gifford har tidligere givet udtryk for, at danskere og amerikanere har meget at lære af hinanden, og at dette partnerskab gør og fortsat vil gøre en positiv forskel. Dette får han lejlighed til at uddybe.

Planloven til debat

Blandt de aktuelle emner, der vil være i fokus på konferencens i alt 10 temamøder, er planloven. Hvad er god fysisk planlægning og hvordan kan kommunerne blive endnu bedre til at tilvejebringe den?

Et væsentligt tema er mere lokalpolitisk råderum og deraf følgende større demokratisk legitimitet i de konkrete beslutninger, der træffes. Men med indflydelse følger også ansvaret og forpligtelsen til at varetage samfundets fælles bedste, på både kort og langt sigt. Hvordan bidrager planlægningen til at realisere de lokale potentialer for vækst og udvikling?

Små korte oplæg fra forskellige interessenter vil blive præsenteret. De vil kærligt og kontant udfordre de gængse forestillinger om kommunernes rolle og opgave, når det handler om den planlægning, som kommunerne leverer, i samspil med borgerne, erhvervslivet og samfundet. Det gælder i forhold til den fysiske planlægning i byerne, i det åbne land og ved kysterne.

Blandt øvrige aktører og foredragsholdere på konferencen er miljøminister Kirsten Brosbøl, formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.  Nyborgs borgmester Kenneth Muhs. Forfatteren Signe Wenneberg. Samt en masse engagerede politikere og virksomheder.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 15. april. Læs program og tilmelding her.