20. april 2015

25 millioner kroner årligt til øget inklusion

Et godt grundlag for at udvikle et inkluderende læringsmiljø til gavn for alle elever, siger KL om udmøntningen af en ny finanslovspulje, som 13 kommuner er blevet udvalgt til at få del i.

Der er på finansloven for 2015 afsat en pulje på 25 millioner kroner årligt i 2015-2017, som skal styrke den igangværende indsats for øget inklusion i folkeskolen.

13 kommuner er nu udvalgt til at få de ekstra midler til at planlægge og understøtte undervisningen i klasser med elever med særlige behov. Kommunerne vil bruge midlerne til at frikøbe lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner fra specialskoler og specialklasser til at blive inklusionsvejledere eller medarbejdere i kompetencecentre, der kommer ud på skolerne og er med til at planlægge og støtte undervisningen i klasserne.

Undervisningsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at de 13 kommuner er valgt, fordi de er udfordrede ved at have mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever, der får under 02 i dansk og matematik ved 9. klasse prøverne.

”De medarbejdere, der er vant til at arbejde med elever med særlige behov på specialskoler eller i specialklasser, har en viden, som vi skal trække mere på,” siger undervisningsminister Christine Antorini og tilføjer:

”Med uddelingen af puljen sørger vi for, at de kommuner, som oplever de største udfordringer, kan bringe den viden i spil i den almindelige undervisning.”

Vigtigt med rådgivning og sparring

Udmøntningen af puljen skal også medvirke til, at der udvikles og formidles viden om, hvordan man bedst organiserer det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner på tværs af skoler og kommuner.

KL, der sammen med blandt andre Danmarks Lærerforening (DLF) deltager i en referencegruppe bag udmøntningen af puljen, ser gode muligheder for en udvikling af det inkluderende læringsmiljø:

”KL og DLF er meget optaget af, at det pædagogiske personale i de udvalgte projekter både får rådgivning og sparring fra ressourcepersoner, og at der samtidig sker en opkvalificering, systematisering og professionalisering af samarbejdet mellem almenlærer/pædagog og ressourcepersoner. Det tror vi vil give et godt grundlag for at udvikle et inkluderende læringsmiljø til gavn for alle elever,” siger Hanne Bertelsen, der er konsulent i KL’s Center for Børn og Uddannelse.

De indsatser, der iværksættes for puljemidlerne, vil desuden blive understøttet og suppleret af de indsatser, som læringskonsulenternes inklusionsteam tilbyder kommunerne. De vil støtte kommunerne i at opbygge og sprede de mange kompetencer og den store viden, som de professionelle flerfaglige bringer med sig.

  

Fakta:

De udvalgte kommuner i år er: Kalundborg, Brøndby, Norddjurs, Haderslev, Bornholm, Slagelse, København, Høje-Taastrup, Hedensted, Varde, Horsens, Vordingborg og Greve.

De endelige aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner og en referencegruppe med repræsentanter fra KL, Danmarks Lærerforening (DLF), Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Skolelederne, Samrådet af specialskoleledere og Samrådet af PPR-chefer.