02. september 2014

Vejledningsmateriale til Digital Post på flere sprog

Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. KL og Digitaliseringsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet vejledningsmateriale til Digital Post på engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, farsi og polsk.

Materialerne er til vejledning af borgerne. Det er fortsat de danske udgaver af blanketterne, der skal udfyldes og afleveres ved personligt fremmøde i Borgerservice.

Læs mere i nedenstående bilag.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Orientering om Digital Post vejledning på flere sprog