15. september 2014

Udviklingen i de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi

KL har i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger status for kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013. Undersøgelsen belyser antallet af patienter og hvilke typer af tilbud der tilbydes i kommunalt regi.

Der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse sidste år. Det betyder, at det for første gang er muligt at sammenholde udviklingen med året før. Det er med stor tilfredshed, at det er lykkedes at få svarprocenten op på 92,86%, hvor den sidste år udgjorde 80,61%. I 2012 var der 32 af 79 kommuner, som havde tilbud om vederlagsfri fysioterapi i 2013 havde 41 af 91 kommuner tilbud om vederlagsfri fysioterapi. På landsplan var der i 2012 1561 patienter, som modtog tilbud i kommunalt regi, i 2013 ses der et lille fald til 1392 patienter.

De samlede resultater af undersøgelsen kan ses nedenfor. Det skal bemærkes, at tallene tegner et øjebliksbillede. Den øgede svarprocent gør, at det er svært at konkludere endeligt på udviklingerne, eftersom de ”nye” kommuner kan bidrage til at forskyde opgørelserne. Samtidig er der kommuner, der deltog i undersøgelsen sidste år, som ikke har deltaget i år, hvilket også har indflydelse på opgørelserne.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Præsentation af spørgeskemaundersøgelse VF 2013