16. september 2014

Redningsberedskabs fremtid – hvad er op og ned?

Det fyger med flere faktuelle fejl i debatten om beredskabsområdet, lyder det fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Som opfølgning på økonomiaftalen med regeringen er kommunerne i hele landet netop nu i fuld gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20.

”Kommunerne i hele landet er godt i gang med drøftelserne på tværs af kommunegrænserne, og jeg tror bestemt på, at vi nok skal komme i mål,” siger Jørn Pedersen, formand for KL´s Teknik og Miljøudvalg.

I det hidtidige arbejde er der dog nogle steder opstået tvivl om, hvor langt aftalen med regeringen rækker.

”Det er et faktum, at KL har aftalt med regeringen, at antallet af beredskabsenheder skal nedbringes til maksimalt 20. Det er også aftalt, at kommunerne under ét skal effektivisere for henholdsvis 50 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er der forudsat, at der kan frigøres 100 millioner kroner til omprioritering i kommunerne. Desuden er det aftalt, at KL skal indgå i den kommende forhandling om arbejdsdelingen mellem det kommunale og det statslige beredskab. Det er, hvad KL´s aftale med regeringen indeholder – hverken mere eller mindre,” siger Jørn Pedersen.

Der er i medierne og af forskellige parter sået tvivl om, hvorvidt der i denne sammenhæng er indgået yderligere aftaler, som rækker ind i, hvordan det statslige beredskab skal indrettes i fremtiden.

”For at undgå flere unødige spekulationer og bekymringer, er det nok nødvendigt helt kontant at slå fast, hvad KL ikke har indgået aftale med regeringen om,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Der ligger ingen aftale om, at kommunerne skal overtage bestemte opgaver fra staten på beredskabsområdet. Der ligger absolut ingen aftale om, at eventuelle opgaver, som man på et givent tidspunkt måtte beslutte at lægge over i det kommunale beredskab, skal ske uden medfølgende finansiering. Sidst men ikke mindst er det ikke en del af aftalen, hvor stor besparelsen på det statslige område skal være.”

”Med det slået fast, kan jeg kun sige, at det er ærgerligt, at vi i kommunerne og KL bliver hvirvlet ind i debatterne om det statslige beredskab. Det ligger af gode grunde ikke på vores bord,” slutter Jørn Pedersen.

For yderligere oplysninger kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.