02. september 2014

Pejlemærkerne for fremtidens arkitekturstyring

Når arkitekturrådet mødes i næste uge, er det helt centrale punkt en temadrøftelse med Jane Wiis om pejlemærkerne for fremtidens arkitekturstyring. Videre er der bl.a. fokus på brugerportalsinitiativet på skoleområdet. Læs mere om rådets møde og find alt materialet her.

Hvad kan være de centrale principper eller temaer for arkitekturstyring i en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi? Det er omdrejningspunktet for en temadrøftelse mellem Kommunernes It-Arkitekturråd og direktør Jane Wiis, KL. Det handler om, hvordan kommunerne bedst udnytter den teknologiske udvikling – og hvilke krav det stiller til en strategisk arkitekturstyring.

Videre sættes der fokus på initiativet om en brugerportal for skoleområdet,  hvor rammerne med økonomiaftalen for 2015 nu ligger fast. Brugerportalen, som er en del af ”Aftale om fagligt løft af folkeskolen” og ”Strategi for Digital Velfærd 2013-2020”, vil blive etableret ud fra et princip om, at det fælles projekt stiler mod kun at levere de elementer, som markedet og kommunerne ikke på egen hånd og enkeltvist vil kunne realisere. Formålet med ”Brugerportalsinitiativet”, som er betegnelsen for den samlede løsning, er, at hver enkelt skole og kommune vil kunne sammensætte deres egne løsninger målrettet egne målsætninger. Det kan gøres ud fra en række komponenter, som med denne løsning vil kunne blive leveret af forskellige leverandører, bundet sammen af standarder og en fælles infrastruktur. Læs mere om brugerportalsinitiativet her.

It-Arkitekturrådet skal også drøfte to Arkitekturrapporter fra projekterne KITOS (Kommunernes It-Overbliks System) fra OS2 og DHUV (Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området) fra KOMBIT. Arkitekturrapporterne er aktuelt i høring i Netværket for Kommunale Forretnings- og  It-Arkitekter. Andre punkter på dagsordenen omhandler et opdateret kommissorium for Kommunerens It-Arkitekturråd, en Governancemodel for fælleskommunale it-løsninger samt EU’s forordning om databeskyttelse.

Rådet skal selvfølgeligt også drøfte de faste punkter om status på arbejdet med en fælles infrastruktur og snitflader. Denne gang vil fokus bl.a. være på samarbejdet imellem KOMBIT og SKI. Endelig får rådet besøg af Martin Scheil Corneliussen fra Hjørring kommune, som vil fortælle om projektet VERA (Vendsyssels RammeArkitektur), som er en lokal implementering af rammearkitekturen, drevet af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Læsø kommune.

Læs mere om punkterne på rådets møde i dagsordenen og tilhørende bilag nedenfor:

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 2 - Governancemodel maj 2014

 • PDF

  Bilag 3 - Henvendelse fra arkitekturrådets forretningsudvalg vedr. de fælleskommunale støttesystemer

 • PDF

  Bilag 4 - Serviceplatformen It-Arkitekturråd, september 2014

 • PDF

  Bilag 5 - Uddybning af KLs holdninger til EUs forordning om databeskyttelse

 • PDF

  Bilag 6 - Arkitekturrapport for DHUV

 • PDF

  Bilag 8 - Arkitekturrapport for KITOS

 • PDF

  Bilag 10 - Notat vedrørende muligt OPI

 • PDF

  Bilag 11 - Roadmap for VERA

 • PDF

  Bilag 12 - VERA - økonomi