22. september 2014

Nye beredskabsenheder skal være § 60 selskaber

Når kommunerne skal gå sammen i maksimalt 20 nye beredskabsenheder, skal det foregå i regi af et § 60 selskab, slår KL fast i nyt informationsmateriale, der skal støtte kommunerne i processen.

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet.

KL følger arbejdet tæt for at sikre, at ingen kommuner efterlades alene. KL støtter bl.a. op om processen ved at stille viden og rådgivning til rådighed i hele forløbet frem mod etableringen af beredskabsenhederne.

KL har således netop udsendt en pakke med informationsmateriale, der skal støtte op om kommunernes processer. Med materialet vil KL sikre, at der er klarhed omkring, hvilke juridiske rammer der ligger fast for at etablere de nye beredskabsenheder.

20 enheder på tværs af regionsgrænser

I materialet slår KL fast, at kommunerne tilsammen må etablere maksimalt 20 forpligtende samordnede beredskabsenheder. Det andet budskab er, at de 20 nye beredskabsenheder ikke nødvendigvis skal findes inden for grænserne af KKR (kommunekontaktrådene). Kommunerne kan med andre ord godt etablere samarbejder, som går på tværs af regionsgrænserne.

Endelig er det centrale budskab, at der inden for den nuværende lovgivning kun er én mulighed for at leve op til aftaleforudsætningerne med regeringen, og det er, at beredskaberne indgås i regi af et § 60 selskab. Det er ikke inden for den gældende lovgivning muligt at vælge en samarbejdsmodel med løsere kobling som fx uformelle samarbejder, aktieselskaber mv.

Udover disse budskaber har KL også gjort opmærksom på to eksempler på aftaler om fælleskommunale redningsberedskaber, hvor man løst nogle af de udfordringer, som andre kommuner nu står over for. Det er aftalen for Nordsjællands Brandvæsen og Lolland-Guldborgsund Kommuner.

Læs mere her.