24. september 2014

Naturfond et nybrud i dansk natur

KL glæder sig over den massive satsning på dansk natur, som den nyoprettede Naturfond repræsenterer.

”Den Danske Naturfond er godt nyt for naturen og friluftslivet. Samtidig nytænker den samarbejdet mellem det private, det offentlige og civilsamfundet. Det er et godt eksempel på de gevinster, vi kan høste, når alle parter arbejder sammen mod fælles mål for den danske natur.”

Sådan lyder kommentaren fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, efter regeringen, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i weekenden blev enige om rammerne for Den Danske Naturfond.

Fonden skal arbejde for mere natur i Danmark. Dermed bliver kommunerne en central samarbejdspart – både som naturmyndighed og samlende lokal aktør:

”Vi ser i kommunerne frem til et konstruktivt samarbejde med fonden på nationalt og lokalt niveau. Kommunerne har stor, lokal biologisk viden og et bredt erhvervsnetværk. Det vil vi gerne bidrage med. Derfor foreslår KL en partnerskabsmodel, der kan gøre samarbejdet smidigt og proaktivt,” siger Jørn Pedersen.

”Derudover samler kommunernes grønne råd lodsejere og grønne organisationer, som kan tage del i samarbejdet med naturfonden. De fem tværkommunale kontaktråd i hver region, KKR, kan på det overordnede niveau også fremme nye naturprojekter i samspil med naturcheferne,” slutter Jørn Pedersen.

For yderligere oplysning kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333 eller chefkonsulent i KL’s teknik- og miljøkontor Troels Garde Rasmussen på tlf. 3370-3803 eller mail trr@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE