19. september 2014

Målrettet indsats skal gøre de unge klar til Digital Post

De unges tilmelding til Digital Post ligger under gennemsnittet. Derfor lanceres der nu en særlig indsats for at få flere unge til tasterne.

Tablets, smartphones og sociale medier er hverdagskost for danske unge. Men selv om de surfer nettet tyndt, er de ikke nødvendigvis klar til kommunikation med det offentlige online. De unges tilmelding til Digital Post ligger under gennemsnittet, og de må se sig slået af deres bedsteforældre. Derfor lanceres nu en særlig indsats for at få de unge til tasterne.

Digital Post ruller ud den 1. november, men det er endnu ikke alle, der ved, hvad det indebærer. Særligt de unge har overraskende nok brug for en hjælpende hånd. I dag er knap 42,3 procent af de 15-24-årige tilmeldt Digital Post, hvilket er under landsgennemsnittet på 56,2 procent.

Og så må de unge se sig slået af den ældre del af befolkningen, hvor 57,9 procent af de 65-74-årige har tilmeldt sig. Indsatsen med at få de ældre gjort klar til den nye digitale virkelighed suppleres nu af en særlig indsats målrettet de unge for at få dem engageret i Digital Post, inden det bliver obligatorisk.

”Blandt de unge er der nok en opfattelse af, at spørgsmålet om Digital Post ikke er relevant for dem, da de ikke har haft så mange anledninger til kommunikation med det offentlige."

"Men fra 1. november bliver mere og mere post fra det offentlige digitalt, og så er det vigtigt, at de unge er med, så de ikke går glip af vigtige meddelelser om fx indkaldelse til undersøgelse på sygehuset, SU eller boligstøtte, ” siger Louise Palludan Kampmann, der er teamleder i Digitaliseringsstyrelsen.

De unge mod de ældre

”Er du mere digital end en 65-årig?” er navnet på et af elementerne i Digitaliseringsstyrelsens indsats målrettet de 15-24-årige. Spørgsmålet er ment som en provokation til de unge, som nok selv tror, at de kan svare ’JA!’.

Gennem en digital quiz, hvor der dystes i digital kunnen mod borgere over 65 år, kan de unge få kontant svar på spørgsmålet og blive ledt videre til borger.dk, hvor de kan tilmelde sig.

”Ideen med quizzen er at illustrere paradokset i, at de unge kan være nok så digitale i deres liv, men altså ikke når det gælder kommunikationen med det offentlige, hvor de får baghjul af de ældre,” siger Louise Palludan Kampmann.

Den digitale quiz er tilgængelig på www.erdumeredigital.dk. Danskere, der er uden for aldersgruppen 15-24 år, er også velkomne til at tage quizzen og måle deres digitale kunnen.

Indsatsen løber frem mod den 1. november, hvor alle danskere, der ikke er fritaget, automatisk begynder at modtage Digital Post fra det offentlige.

Kontakt:
Kommunikationsrådgiver i Digitaliseringsstyrelsen: Geske Fischer-Hansen, mobil: 4090-6073

Fakta: Ungeindsatsen går i luften 19. september

 • Den 19. september skydes en indsats i gang, der er målrettet den yngre del af befolkningen.
 • Indsatsen består ud over den digitale quiz også af distribution af læringsmaterialet Digital ABC, som henvender sig til udskolingen, 10. klasse samt produktions- og erhvervsskoler. Det er et undervisningskoncept, som er udviklet af Aarhus Kommunes borgerservice og biblioteker samt Center for Læring i tæt samarbejde med unge og lærere.
 • Derudover igangsættes der en konkurrence, hvor unge via Digital Post kan sende en hilsen til fremtiden med deres bud på, hvordan vi kommunikerer om 50 år.
 • Målet med den særlige indsats er, at flere af de 15-24-årige aktivt tilmelder sig Digital Post, inden det rulles ud til alle den 1. november 2014.
 • Ungeindsatsen er en del af den fællesoffentlige kampagne, der blev skudt i gang den 18. august 2014, og som skal informere danskerne om, hvad den digitale kommunikation betyder for dem.
 • Borgerne bliver dermed målrettet oplyst om, at de fra 1. november begynder at modtage post fra det offentlige digitalt, hvordan man tjekker posten, og hvordan man kan give andre, man stoler på, adgang til at læse den. Der vil også være information om, hvordan man kan blive fritaget fra Digital Post.

 

Fakta: Generelt om Digital Post

 • Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. De, der ikke kan, kan blive fritaget.
 • Digital Post fra det offentlige kan læses på borger.dk eller e-Boks.
 • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige.
 • Målet er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015.
 • Per 16. september er knap 2,4 mio. borgere – eller 56,9 procent af danskere over 15 år – tilmeldt Digital Post.
 • Ca. 350.000 borgere, svarende til 7,4 pct. af befolkningen over 15 år, er indtil videre blevet fritaget fra Digital Post
 • Digitaliseringsstyrelsen og KL forventer, at op mod 20 procent af befolkningen vil blive fritaget.
 • Læs mere på www.borger.dk/digitalpost