12. september 2014

Lav en dokumentarfilm og adopter et træ

På torsdagens konference om it i undervisningen, kunne man på fem stande høre om erfaringer fra de demonstrationsskoler, der har medvirket i it-projektet.

I alt deltager 30 skoler i perioden 2012-2017 som it-demonstrationsskoler inden for fem temaer med forskellige fokuspunkter. De skal blandt andet have fokus på it i den innovative skole samt it-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv.

Forsøgene skal resultere i konkrete undervisningsforløb og vejledninger, som efterfølgende kan bruges på alle landets skoler.

To af de demonstrationsskoler, der holdt oplæg om deres konkrete tiltag på KL og Undervisningsministeriets konference om it i undervisningen, var Vorrevangsskolen fra Aarhus Kommune og Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune.

Fagbegreber i praksis

På Vorrevangsskolen skulle de fokusere på it-understøttende læring i naturfag, og her havde lærerne haft ansvar for at tilrettelægge den nye undervisning, der skulle implementeres.

Læringskonsulent og forskningsmedarbejder ved VIA og AU Birgitte Lund Nielsen forklarede, hvad det vil sige at bruge it-understøttende læreprocesser, og på Vorrevangsskolen fokuserede de meget på hands-on-undervisning, men også på problembaserede principper.

Lærer på Vorrevangsskolen Anna Schøler fortalte om, hvordan de har forsøgt at opnå et fælles fagsprog, der skal gøre det mere naturligt for eleverne at bruge fagbegreberne.

”Vi har prøvet ting af i naturen for at skabe et fælles fagsprog. Vi har fx arbejdet med træer inden for forståelsesrammen. Eleverne adopterede parvis et træ og skulle notere, hvornår det blomstrede og fik knopper osv. På den måde fik de en forståelse for fagsproget og begreberne ind i praksis, hvilket er meget relevant i mit fag biologi,” fortalte Anna Schøler.

Jakob Juul-Naber, der også er lærer på skolen, brugte begrebet undersøgelsesbaseret undervisning. Det skal være med til at skabe undren hos eleverne. For undren skaber mere interesse.  

”Kan man virkelig få 7. klasseelever til at interesserer sig for noget så usexet som temperaturer? Vi skabte undren ved at måle lys og vind og vakte på den måde deres interesse,” fortalte Jakob Juul-Naber.

I praksis lavede eleverne også en lille video om deres træ.

Storordre på iPads

Da it i undervisningen begyndte at blive diskuteret, tog de på Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune hurtigt en beslutning om at købe iPads til alle de ældste elever. Samtidig var de klar over, at bedre læring ikke automatisk fulgte med de nye læremidler. Henrik Elvang, der er it-vejleder på skolen, fortalte:

”Vi tænke over, hvordan vi kunne bevise, at vi kunne få it til at understøtte læringen,” sagde han.

Han fortalte, at de valgte at arbejde i Word Online, så eleverne hele tiden kunne følge med i, hvad der blev skrevet, hvilket også det er med til at skærpe elevernes opmærksomhed. Det var meget vigtigt for skolen, at alle elever kom i mål.

To elever fra Vordingborg-skolen var med til oplægget. Patricia Sørensen, 8.b, og Sofia Due, 8.a, fortalte om godt og skidt om undervisningen. De havde fx lavet en kort dokumentarfilm om skolens energiforbrug, og om hvordan man kunne optimere dette.

”Det var en stram tidsplan, vi havde, men det gjorde også, at vi arbejdede mere intenst med opgaven. Men det var godt, vi havde kendskab til it i forvejen, ellers havde vi ikke kunnet nå det,” sagde Sofia Due.

”Jeg synes, vi lærte meget af at lave dokumentarfilmen. Vi har lært meget om virkemidler i dokumentarfilm,” sagde Patricia Sørensen, og de to piger var enige om, at det havde været meget lærerigt.

”Til sidst vil jeg pointere, at alle de timer, der bliver lagt i projektet, kommer tifold tilbage. Det er investeringen værd,” sagde Henrik Elvang.

Fælles for mange af demonstrationsskolerne er, at de arbejder i online programmer, så lærer og gruppemedlemmer hele tiden kan følge med i, hvad der bliver skrevet i deres delte dokumenter.