30. september 2014

Kvit diskursen "de ældre"

”Efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi meget mere forskellige. Derfor er det svært at putte folk ind i en kasse, som hedder ”de ældre”, lød det fra talerstolen på KL’s Ældrekonference.

Man skal ændre måden, man taler om aldrende personer på.

Det var hovedbudskabet, da den første taler, Karen Andersen-Ranberg, overlæge ved Odense Universitets Hospital, tog ordet på KL's Ældrekonference.

Hun henviste til, at hver enkelt borgers forudsætning er meget forskellig, og at man derfor ikke skal bruge betegnelsen ”de ældre”.

”Efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi meget mere forskellige. Derfor er det svært at putte folk ind i en kasse, som hedder ”de ældre”. Det skal I passe på med. Der er den friske, der er den svækkede, og så er der dem, der har behov for hjælp.”

Ikke bare måden, man omtaler borgerne på, men også tilgangen til den enkelte skal der tages højde for.

”Det er ret vigtigt, at I skelner og ser på de tilbud, der nu er til disse personer, som kommer fra vidt forskellige baggrunde. Vidt forskelig kultur, funktionsniveau, social netværk, indkomst og uddannelse. I skal tænke, at det ikke er alle, som er lige heldige at være født i en høj social gruppe og ved, at det er vigtigt at være fysisk aktiv,” fortalte Karen Andersen-Ranberg. 

Sæt muskler ind på bankbogen

Hun pointerede desuden, at forebyggelse er det bedste redskab til at holde sig sund og rask, når man bliver ældre.   

Hun fremhævede især vigtigheden af at være fysisk aktiv, mens man er ung. Det handler om at opbygge en bank af muskler, der fungerer som en reserve, man kan tære på, når man aldres og risikoen for funktionsnedsættelse øges. 

”Der skal startes rigtig, rigtig tidligt. Livslang fysisk aktivitet giver en meget høj funktionsevne, selvom man rammes af sygdom, efterhånden som man bliver ældre. Jo større en muskelmasse, man går ind i sin alderdom med, des længere kan man faktisk klare sig selv,” sagde hun.

Men det er aldrig for sent at blive mere fysisk aktiv.

”Selvom man først begynder lidt senere med at lave fysisk aktivitet, kan man faktisk godt holde sit fysiske funktionsniveau oppe på et højere niveau. Hvis man ændrer niveau fra aktivitet med mellemintensitet til et niveau med høj intensitet, kan man faktisk øge sin funktionsevne, så man kommer op på et højere niveau, end dem man ellers ville have fulgtes med,” sagde Karen Andersen-Ranberg.