19. september 2014

Kvalitetssikring af ejendomsdata

Opgaven vedr. BPFG er udskudt, og opgaven vedr. uoverensstemmelse mellem registreringer i ESR og matriklen udsendes snarest

1. Opsummering

KL har den 30. juni 2014 orienteret om at der i september måned ville være behov for en kommunal indsats i form af kvalitetssikring af ejendomsdata vedrørende henholdsvis:

  1. Kvalitetssikring af data om bygninger på fremmed grund (BPFG),  
  2. Undersøgelse af uoverensstemmelse mellem registreringer i ESR og matriklen af ejendomsnummeret i GST og de hertil hørende matrikelnumre.

Opgaven vedr. BPFG er udskudt, og opgaven vedr. uoverensstemmelse mellem registreringer i ESR og matriklen udsendes snarest.

2. Status vedr. opgaven om Bygning på fremmed grund

Til brug for opgaven vedr. BPFG har Geodatastyrelsen i løbet af sommeren 2014 udarbejdet materiale omfattende ca. 9-10.000 opgavelinier, som kommunerne skulle forholde sig til. Materialet var ganske omfangsrigt, og ville umiddelbart blive en krævende opgave for kommunerne.

På den baggrund har KL i samarbejde med nogle kommuner gennemført en mindre stikprøveanalyse af materialet. Denne analyse har vist, at der er visse udfordringer med materialet. Der er derfor nu indgået aftale mellem KL og Geodatastyrelsen, om at der udarbejdes en analyse med henblik på at finde alternative løsninger til at få skabt et korrekt datagrundlag for BPFG.

Analysen tilstræbes færdig inden årets udgang. Analysen skal afdække mulighederne for tilvejebringelse af automatiske løsninger til at bringe store dele af datagrundlaget korrekt på plads.

Konsekvensen af ovennævnte er, at den kommunale opgave vedr. BPFG er udskudt, og at opgaven tilstræbes kraftigt reduceret.

I forbindelse med det kommende analysearbejdet kan KL få behov for kommunal assistance.

3. Status vedr. uoverensstemmelse mellem registreringer i ESR og matriklen

I forbindelse med ejendomsdataprogrammet skal der gennemføres flytning af data fra ESR til den nye Matrikel. Derfor skal der være overensstemmelse mellem:

  • Matrikelnummeret i GST og i ESR samt disse tilknytning til den rigtige ejendom.

Denne opgave har et overskueligt omfang og udsendes snarest.

4. Ejerlejligheder

Det har tidligere været forventningen, at kommunerne ikke ville blive inddraget i kvalitetssikring af data vedr. ejerlejligheder. Det tyder i øjeblikket på, at denne antagelse ikke har været korrekt, hvorfor kommunerne skal regne med at blive involveret i denne opgave.

Opgavens indhold og omfang er ikke endeligt klarlagt på nuværende tidspunkt.

5. Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Tine K. Garbers, KL på TKG@kl.dk eller på telefon 33 70 34 64.