17. september 2014

Kommunerne er kommet langt med klimatilpasning

Næsten alle kommuner er færdige med at lave klimatilpasningsplaner, sådan som KL og regeringen for to år siden aftalte. Det viser opgørelse fra Naturstyrelsen.

Næsten alle kommuner er færdige med at lave klimatilpasningsplaner. En opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at 83 kommuner er i mål, mens de sidste er i fuld gang med arbejdet, der forventes afsluttet inden årsskiftet.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Regeringen og kommunerne indgik i 2012 en aftale om, at kommunerne skulle gennemføre en risikokortlægning og udarbejde kommunale klimatilpasningsplaner. Og dette arbejde er kommunerne næsten kommet i mål med, fortæller landskabsarkitekt i Naturstyrelsen, Lone Jansson.

”De kommuner, der ikke er færdige, bliver klar med klimatilpasningsplanerne inden for de næste par måneder. Der er ikke nogen kommuner, der ikke er i gang,” siger Lone Jansson til Licitationen.

Stor forskel

Niels Philip Jensen, der er konsulent i KL’s Kontor for Teknik og Miljø, understreger, at der er stor forskel på de færdige klimatilpasningsplaner.

”Graden af konkretisering afhænger af, hvor meget den enkelte kommune vidste i forvejen. Hvis en kommune før har været ramt af kraftig regn og derfor har skullet forholde sig til klimaændringerne, så er det lettere og hurtigere at nå frem til en strategi. For andre er det hårdt benarbejde helt fra bunden - og der er man typisk ikke kommet så langt,” siger Niels Philip Jensen til Licitationen.

For de kommuner, der er færdige med deres strategi, bliver næste skridt at omsætte planerne til konkret handling. Det skal ske i samarbejde med andre aktører, forklarer Lone Jansson.

Brug for samarbejde

I aftalen fra 2012 understreges det netop, at klimatilpasningsindsatsen kræver samarbejde på tværs af myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere.

”Alle skal løfte opgaven, men det er kommunen, der har det koordinerende ansvar. Det vigtigste er at begynde de steder, hvor der er risiko for oversvømmelse. Her skal både borgere, erhvervsliv og kommune sammen tage ansvar for at sikre, at eksempelvis kældre er ryddet for ting eller at lave højvandslukker,” siger Lone Jansson til Licitationen.