09. september 2014

Kommuner dyster om at blive Danmarks mest digitale

I dag skydes konkurrencen ”Danmarks mest digitale kommune” i gang. Konkurrencen er en del af den kampagne, som skal oplyse borgerne om, at alle, der kan, fra 1. november skal modtage post fra det offentlige digitalt.

Fra den 1. november begynder post fra offentlige myndigheder, som fx kommunen, sygehuset eller SKAT, at komme som Digital Post frem for fysisk post. Derfor lancerer KL og Digitaliseringsstyrelsen nu en konkurrence, hvor landets kommuner dyster om at få flest borgere tilmeldt Digital Post inden 1. november.

”Kommunerne har de seneste par år gjort en stor indsats ude i landet for at oplyse om Digital Post og hjælpe borgerne til at blive klar. Der er uddannet 7.000 digitale ambassadører, som fx på borgerservicecentre og biblioteker hjælper de borgere, der har brug for det,” fortæller Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Han fortsætter:

”Digital kommunikation skaber en moderne offentlig sektor og sparer samfundet for mange penge, der kan bruges på fx skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Den digitale post kan læses ved brug af NemID overalt – også på farten.”

Mulighed for fritagelse

Målet er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015. De borgere, som ikke kan, vil have mulighed for at blive fritaget.

”Vi har hele tiden været klar over, at der vil være en gruppe borgere, som fx aldrig har brugt en computer eller ikke har adgang til internet, og som derfor ikke kan bruge Digital Post".

"Derfor har det hele vejen igennem været en vigtig del af informationsindsatsen at oplyse om muligheden for at blive fritaget,” siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Vinderkommunerne kåres den 1. november

Næsten halvdelen af landets kommuner deltager i konkurrencen, og vinderne bliver kåret den 1. november på Post & Tele Museum i København. De tre vinderkommuner modtager hver to tablets, der skal udloddes blandt de borgere, der har tilmeldt sig Digital Post i konkurrenceperioden. Samtidig vil der i ugen op til kåringen blive fundet fem regionale vinderkommuner af konkurrencen.

Kontakt:
Digitaliseringsstyrelsen:
Geske Fischer-Hansen, tlf.: 4090-6073

KL:
Jonas Heltberg, tlf.: 3370-3333 

Fakta: Danmarks mest digitale borgere

 • Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. Dem, der ikke kan, kan blive fritaget.
 • Digital Post fra det offentlige kan læses på borger.dk eller e-Boks.
 • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige. 
 • Det langsigtede mål er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015.
 • Knap 2,5 mio. borgere – eller 52,6 pct. af danskere over 15 år – er tilmeldt Digital Post (uge 34, 2014).
 • Knap 290.000 borgere, svarende til 6,1 pct. af befolkningen over 15 år, er indtil videre blevet fritaget fra Digital Post (uge 34, 2014).
 • Digitaliseringsstyrelsen og KL forventer, at op mod 20 pct. af befolkningen vil blive fritaget.
 • Læs mere på www.borger.dk/digitalpost

Fakta: Om konkurrencen

 • Konkurrencen er en del af den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige. Kampagnen løber fra den 18. august til den 31. januar 2015.

Kommunerne dyster mod hinanden i tre kategorier:

 • ”Danmarks mest digitale kommune”: Den kommune, der har den største procentvise andel af borgere, som er tilmeldt Digital Post, når konkurrencen slutter. Dette er hovedkonkurrencen, og i denne konkurrence kårer vi også en vinderkommune i hver af landets fem regioner.
 • ”Danmarks digitale slutspurter”: Den kommune, der i konkurrenceperioden opnår den største procentvise stigning i antallet af borgere tilmeldt Digital Post. Dvs. den kommune der er bedst til at ”spurte sig” til flere digitale borgere frem mod den 24. oktober.
 • ”Danmarks mest digitale unge”: Den kommune, der har den største procentvise andel af borgere i aldersgruppen 15-24 år tilmeldt Digital Post, når konkurrencen slutter.