03. september 2014

KL afgiver høringssvar om EU meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

EU-Kommissionen er kommet med en meddelelse om overgang til cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring af en række målsætninger i diverse affaldsdirektiver.

Kommissionen lægger op til, at der i 2030 skal genanvendes 70 % af husholdningsaffaldet og for visse typer af affald er det op til 90 % genanvendelse. KL har afgivet et høringssvar, der kan læses nedenfor.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver