22. september 2014

Juridiske rammer for etablering af beredska-ber