23. september 2014

Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område

KL har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse vedr. rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreområde. Baggrunden for ændringerne i udkastet er de lovændringer, som trådte i kraft den 1. juli 2014, som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede sociale område og den mest specialiserede specialundervisning.

Du kan læse hele høringssvaret i boksen "Yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om rammeaftaler mv på det sociale område