22. september 2014

Høringssvar til lovforslag om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften

KL har afgivet høringssvar til Skatteministeriet om lovforslag til tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften.

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelse af PSO, der er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 14. juli 2014 og et element af vækstpakke af 2. juli 2014.

 

Høringssvaret findes som bilag nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar fra KL over lovforslag til lov om tilbagerulning af forsyningsikkerhedsafgiften