04. september 2014

God trivsel er alfa og omega

En ny undersøgelse blandt eleverne viser, at trivslen i folkeskolen er høj. Det er meget glædeligt, lyder det fra KL, der opfordrer skoler, forældre og kommuner til at bevare et stort fokus på, at alle trives og bliver så dygtige, som de kan.

Trivslen er høj. Børnene behandler hinanden godt og er en del af det sociale fællesskab. Og eleverne er aktive i timerne.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i den første store undersøgelse fra det såkaldte Inklusionspanel, hvor 9.000 børn er blevet spurgt til deres oplevelser af folkeskolen og inklusion.

”Vi ved alle sammen, hvor hårdt det kan være, når vi ikke har det godt på vores arbejdsplads eller derhjemme. Det samme gælder selvfølgelig i skolen, hvor man er ung og for alvor skal få venner og lære en masse nyt. Derfor er jeg meget glad for, at undersøgelsen viser, at børnene generelt er glade og har det godt. Det betyder meget. Det er også vigtigt, at man har spurgt eleverne selv, i stedet for forældre eller lærere. Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at spørge dem, det hele handler om,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Undersøgelsen er den første fra panelet, og de 9.000 elever i 5. og 7. klasse skal hvert halve år besvare en række spørgsmål om deres skoledag, dvs. frem til de går i 7. og 9. klasse.

”Undersøgelsen er lavet, før folkeskolereformen trådte i kraft, og jeg tror – og håber - at den nye skole skaber endnu bedre læringsmiljøer for eleverne, så vi fortsætter den positive udvikling for elevernes trivsel og faglige udvikling. Den nye skole giver jo skolerne en masse nye muligheder, så de kan variere skoledagen, så den passer bedre til elevernes forskellige behov,” siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

”Fx er der større muligheder for forskellige former for holddannelse, og den mere varierede skoledag med blandt andet mere bevægelse og understøttende undervisning vil forhåbentlig motivere eleverne mere og skabe øget trivsel.”

Undersøgelsen peger desuden på, at trivslen er høj i såvel klasser, hvor der ikke er børn med særlige behov som i klasser med elever, som modtager støtte eller er flyttet til folkeskolen fra en specialklasse eller specialskole.

”Det er vigtigt, at vi fortsat har stort fokus på, at alle børn skal have det godt i skolen og blive så dygtige, som de hver især kan. Nogle kræver mere opmærksomhed end andre, hvilket kommuner og skoler er helt opmærksomme på blandt andet i forhold til kompetenceudvikling, organisering, individuelle læringsmål og hyppige elevsamtaler.  Det er afgørende for mig, at vi arbejder på, at flest mulige bliver en del af fællesskabet,” siger Anna Mee Allerslev.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele undersøgelsen fra Inklusionspanelet her