10. september 2014

Fællesskabet er vigtigt for alle børn

Vi ved, at det er afgørende for børn og unges trivsel og indlæring, at de er en del af fællesskabet, skriver Anna Mee Allerslev, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, i et debatindlæg i Information.

Af Anna Mee Allerslev, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg

Et stort flertal i Folketinget besluttede i 2012, at færre børn skal ekskluderes til specialtilbud. Den politiske vision er, at kommunerne bliver bedre til at få flere børn med ind i folkeskolens fællesskab.

God inklusion er en stor og ambitiøs opgave, men i min verden er der heller ingen tvivl om, at mere inklusion er rigtigt. For vi ved, at det er afgørende for børn og unges trivsel og indlæring, at de er en del af fællesskabet.

Selvfølgelig skal børn med særlige behov stadig kunne gå på specialskole. Vi kan og skal ikke rumme alle børn i folkeskolen. Nogle børn hjælper vi bedst i specialskolerne. Og sådan skal det være.

Jeg forstår fuldt ud den bekymring som nogle forældre kan få, når de hører om dårlig inklusion. Børn med særlige behov kræver jo ekstra ressourcer. Det er vi helt enige om. God inklusion forudsætter selvfølgelig, at ressourcerne og kompetencerne er til stede. Det er også en del af aftalen mellem KL og regeringen.

Men selvom inklusionen er en stor opgave, er det ikke uoverkommeligt. I gennemsnit bliver tre børn på hver skole inkluderet nu, og ved udgangen af 2015 er det syv børn på hver skole. Det svarer til vi går fra 94 til, at 96 procent af vores børn kan gå i den almindelige folkeskole, præcist som i slutningen af 1990'erne - og som i vores nordiske nabolande.

En ærgerlig myte, der har floreret, er, at øget inklusion får flere forældre til at trække deres børn ud af folkeskolen til fordel for en privatskole. Jeg bliver selvfølgelig ærgerlig, hver gang jeg hører om forældre, der ikke mener, at deres barn trives i folkeskolen.

En ny analyse fra Momentum viser dog, at der ikke er noget der tyder på, at flere forældre fravælger folkeskolen i de kommuner, hvor flere børn bliver inkluderet i folkeskolen. Det betyder meget, for vi tager forældrenes bekymring alvorligt, og jeg vil gøre mit yderste for, at vi fastholder den relativt høje tillid, danske forældre har til folkeskolen.

Omstillingen til bedre inklusion er ikke nem, men kommunerne prioriterer arbejdet højt. Jeg er overbevist om, at vi er på rette vej, men vi skal selvfølgelig løbende være opmærksomme på, om der er behov for ændringer.

Derfor skal vi også løbende sikre bedre viden om resultaterne og effekterne af inklusion. Selvom opgaven er stor, må vi ikke give op, for visionen er rigtig: Flest mulige børn skal have mulighed for at være en del af vores fælles skole.

***********************************************************************************

Debatindlægget er bragt i dag, den 10. september, i Dagbladet Information.