08. september 2014

Eftersendelse af materiale fra Københavns Kommune

På Teknikerkontaktudvalget den 13. juni 2014 havde vi et dagsordenspunkt om grøn vækst.

Fra Københavns kommune, der deltog med en temadrøftelse, blev der givet tilsagn om at følge op med supplerende information, til inspiration for andre kommuner arbejde med brug af offentligt tilgængelige data til at lave egne analyser om grøn omstilling. Vi har netop modtaget et link til den supplerende information:

http://www.damvad.com/media/41107/green_growth_in_copenhagen.pdf

 Mvh Anni Kær Pedersen