05. september 2014

Danskerne: Ikke grund til højere borgmesterlønninger

Et flertal af danskerne mener ikke, at der er grund til at hæve borgmestrenes løn. Alligevel anbefaler en ekspert, at borgmestrene får mere i lønningsposen.

Godt 45 pct. ud af 1156 adspurgte svarer i en ny måling, at de mener, at landets borgmestre på nuværende tidspunkt har en for høj løn. Knap 50 pct. mener, at lønniveauet er passende, og fem procent mener, at borgmestrene tjener for lidt.

Det er hovedkonklusionerne i en meningsmåling, som AB Analyse har foretaget for Altinget. Målingen sker i kølvandet på den såkaldte ”Vederlagskommission”, som regeringen har nedsat, der skal se på lønninger til fuldtidsfolkevalgte.

Borgmestrene tjener i dag betydeligt mindre, end hvad deres kommunaldirektører tjener. Set i det lys mener Jacob Torfing, professor og forvaltningsforsker ved Roskilde Universitet, at borgmestrene har krav på mere i lønposen.

Misforhold i lønningerne

”Der er kommet et stigende misforhold mellem den løn, eksempelvis kommunaldirektører får, og den løn, borgmestre får. Kommunaldirektørerne er steget i løn efter kommunalreformen på grund af de større kommuner og nye lønsystemer. Borgmestrene er ikke fulgt med i samme omfang,” siger Jacob Torfing til Altinget, der argumenterer for lønforhøjelser, fordi borgmestre og kommunaldirektører deler ansvar i mange situationer.

KL’s formand Martin Damm siger til Altinget, at han anbefaler, at man får indført en lønstigningstakst, der afspejler den almindelige udvikling i samfundet.

”Vi har haft nogle systemer, hvor lønnen ikke er blevet reguleret i takt med den generelle lønudvikling. Det betyder jo, at man kommer ud af trit, og det er det, der har skabt den her diskussion,” siger Martin Damm til Altinget.