24. september 2014

Dagsorden og bilag til møde i TKU den 10. oktober 2014

Dagsorden, bilag samt referat til møde i Teknikerkontaktudvalget den 10. oktober 2014

Mødematerialet består af en dagsorden og bilagsdel. Referat fra mødet ligger nu også på siden. Derudover er tilknyttet to dokumenter, en præsentation fra digitaliserings workshop og indtryk derfra. Alle dokumenter er vedlagt som pdf nederst på siden.

YDERLIGERE MATERIALE