22. september 2014

Bredt budgetforlig i Gladsaxe

Borgerne i Gladsaxe kan i det kommende år se frem til at få nedsat skatten og få glæde af investeringer i vækst, velfærd og klima.

Alle partier – på nær Enhedslisten - i Gladsaxe Kommune har indgået et bredt forlig om kommunens økonomi de kommende fire år.

Det er blandt andet vedtaget, at Gladsaxe Kommune sætter skatten ned fra 24 til 23,9 procent. Dermed forventer kommunen, at Gladsaxe bliver blandt de ti kommuner i Danmark med den laveste skat.

Samtidig har kommunen vedtaget en række investeringer i blandt andet klima og vækst.

På miljøområdet øges kommunens investeringer på spildevandsområdet med 43 millioner til sammenlagt godt 100 millioner kr. årligt. Og som led i kommunens nye vækststrategi fordobles kommunens vækstpulje fra 35 til 70 millioner kroner i budgetperioden.

Velfærd til de små

På skoleområdet er der udsigt til en analyse af, hvordan skolerne i Gladsaxe kan tilpasses og indrettes, så alle børn og unge får det bedst mulige afsæt for at få uddannelse og job. Samtidig skal skolernes udendørsarealer forbedres, lærerne skal have de bedst mulige forhold til forberedelse, og de mest udsatte skoletoiletter skal have en ekstra soignering.

For fortsat at styrke kommunens arbejde med at højne kvaliteten i dagtilbud, er der afsat 48 millioner ekstra, så der i alt er 78 millioner kroner til området. Pengene skal bruges til at udbygge kommunens dagtilbud for førskolebørn, så de understøtter og motiverer børnene til at lære og udvikle sig optimalt. Samtidig skal der være plads til de børn, som følger af, at flere borgere vælger at flytte til Gladsaxe.

For at styrke borgernes retssikkerhed har forligskredsen som et forsøg besluttet at ansætte en borgerrådgiver. Borgerrådgiverens opgaver skal tage udgangspunkt i de erfaringer, som er gjort i andre kommuner og ordningen evalueres i sommeren 2017.