05. september 2014

Borgerinvolvering betaler sig

Ved at inddrage lokalsamfundet lykkedes det Aarhus Kommune at øge stemmeprocenten ved kommunalvalget markant. Nu vil kommunen bruge metoden til at få flere borgere til at oprette en digital postkasse.

Ligesom mange andre kommuner gjorde Aarhus Kommune en stor indsats op til kommunalvalget i november, for at få flere borgere til at stemme. Forskellen på Aarhus Kommune og nogle andre kommuner er dog, at Aarhus valgte at lave en omfattende kampagne, som krævede stor involvering af lokalsamfundet.

”Kampagnen ’Aarhus stemmer’ var ikke bare et ’Aarhus Kommune projekt’. Det var eller blev et byprojekt, der involverede blandt andet plejepersonale på kommunens plejehjem, sociale gadearbejdere, byens ungdomsuddannelser, oplysningsforbund, bydelsmødre, slagtere og bagere og aktører i byens erhvervs- og kulturliv. Kampagnen havde altså en folkelig bredde – og det viste sig at være en stor succes,” siger Lene Hartig Danielsen, chef for borgerservice i Aarhus Kommune.

Et ambitiøst mål

Ved kommunalvalget i 2009 var stemmeprocenten i Aarhus Kommune 63,7 pct. – den laveste valgdeltagelse i 20 år ved et byrådsvalg i kommunen. Målet var i 2013 at få den hævet til 70 pct.

”Det var et meget ambitiøst mål, hvor jeg først lige tænkte ’wish us luck’ og valgforskerne sagde, ’det når I aldrig’. Men det lykkes. I 2013 endte vi på en stemmeprocent på 70,49 pct.,” siger Lene Hartig Danielsen.

Hun mener, at successen skyldes kampagnen kreative streg, og at der blev tænkt ud af kommunens fire vægge.

”Vi udnyttede netværk og foretog en masse telefonopkald, hvor vi sagde: ’Hej Ikea, vil I gøre en forskel?’. Og så sagde de: ’Ja, selvfølgelig, vi laver da valgflæsk og en plakat, når I kommer med bussen’. Og sådan fortsatte det. Pludselig havde vi mange forskellige deltagere og aktører, der alle arbejdede for den samme sag.”

Kampagne for digital post

Indsatsen kaldte fra start til slut på overblik og koordination samt et løbende og tæt samarbejde mellem kommunens valgsekretariat og kommunikationsafdelingen og de mange aktører, der gerne ville bidrage.

”Vi havde sosuassistenter, som bar valg-badgets, Bydelsmødre i Gellerup som stemte 3000 dørklokker, boligforeninger som hjalp med at rekruttere frivillige, Den somaliske familieforening og tidligere medlemmer af det tidligere integrationsråd i Aarhus Kommune samt gymnasieelever, der deltog i indsatsen som led i Operation Dagsværk, slagter- og bagerlaug, oplysningsforbund, Studenterhus og meget meget mere,” siger Lene Hartig Danielsen.

Hun fortæller, at kampagnen har været en så stor succes, at de vil bruge de gode erfaringerne, netværket og den viden, de har fået igen i forbindelse med at gøre borgerne opmærksomme på, at de inden længe skal oprette en digital postkasse.

”Vi kan bestemt bruge både metoden og netværket også fremadrettet. Og vi arbejder netop nu på, hvordan særlige lokale indsatser for digital post og digitalisering bedst kan folde sig ud,” siger hun.

Det samlede budget for indsatsen var på 1,5 mio. kr. Indsatsen blev finansieret med 0,75 mio. kr. fra valgkontoen i Borgerservice samt 0,75 mio. kr. fra opsparingen i Borgmesterens Afdeling.

Valgsekretariatet i Aarhus Kommune har lavet en evaluering, som giver et billede af kampagnens forskellige initiativer samt de tanker og overvejelser, der lå bag. Læs den her.