02. september 2014

Albertslund Kommune har fået et nyt blik på plejeboligbehovet

Albertslund Kommune er en ung kommune med en meget koncentreret udbygning fra midt 60’erne og op gennem 70’erne. Det betyder også, at udviklingen i antallet af ældre borgere er noget anderledes end i mange andre kommuner – fra aktuelt relativt få til en mere gennemsnitlig andel om bare ti år.

Derfor har det været centralt for Albertslund Kommune at få styr på behovet for plejeboliger – ikke bare nu, men også om ti og 20 år. Direktør for Børn, Kultur & Velfærd, Jytte Therkildsen, udtaler: ”Vi har i Albertslund Kommune godt 100 plejeboliger, bygger aktuelt 100 mere og havde en forventning om, at den demografiske fremskrivning ville give os endnu flere ældre og dermed et øget behov for flere boliger. Men vi var nødt til at revurdere behovet for plejeboliger pga. stigningen i raske leveår blandt vores ældre.”

På den baggrund lavede KLK en fremskrivning af plejeboligbehovet i kommunen. Den viste en meget betydelig forskel, afhængig af om fremskrivningen blev foretaget på baggrund af alder, udviklingen i middellevealder eller udviklingen i antal raske leveår – fra ca. 350 til ca. 150 plejeboliger. På baggrund af disse konklusioner er der nu igangsat et arbejde om udviklingen af kommunens aktuelle tilbudsvifte for at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

KLK’s analyse har givet os et nyt blik på området, særligt i forhold til stigningen i raske leveår og vores reelle plejeboligbehov. Det har også styrket os i vores tro på, at rehabilitering er den rigtige vej for vores borgere udtaler Jytte Therkildsen.

Udover overvejelserne om plejeboligkapacitet har KLK lavet en afdækning af den samlede tilbudsvifte for borgere i plejeboliger, i midlertidige boliger og borgere, der er i eget hjem, men har plejebehov, der svarer til de plejebehov, der gennemsnitligt findes blandt plejeboligbeboere.

Analysen viste, at der ikke er væsentlige forskelle mellem grupperne af borgere. Endvidere viste analysen, at der er ca. 100.000 kr. at gøre godt med i eget hjem, før omkostningerne overstiger prisen på en plejebolig. Endelig viste analysen, at kommunen kan arbejde med udviklingen af sine midlertidige tilbud både til afklaring af borgerens behov, til genoptræning af færdigheder og en mere systematisk brug af de midlertidige boliger. Som Jytte Therkildsen udtaler:

Vi gik ind i analysen med behov for at sikre det rigtige beslutningsgrundlag – færdigbyggede plejeboliger er temmelige statiske. Men derudover fik vi gennem analysen øjnene op for, at vi faktisk i organisationen kan arbejde endnu mere med borgeren, inden der er brug for en plejebolig.”