29. september 2014

Ændret skolestruktur giver naturligt færre skoleledere

Antallet af ledere i folkeskolen er faldet med knap 14 procent på fire år. Det skyldes frem for alt en ændret skolestruktur og en del skolesammenlægninger, der øger kvaliteten i undervisningen, lyder det fra KL.

”Kommunerne har ændret i skolestrukturen og lagt en del skoler sammen, også fordi vi får færre børn i skolerne. Det har man gjort for at øge kvaliteten i undervisningen og effektivisere. Jeg synes frem for alt, at det signalerer ansvarlighed fra kommunernes side at have fokus på at levere et skoletilbud af høj kvalitet og samtidig anvende kommunernes ressourcer mest effektivt.”

Sådan lyder kommentaren fra Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, til tal fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor, som viser, at der i perioden juni 2010 til juni 2014 er blevet 528 færre ledere i folkeskolen.

Tallene får Skolelederforeningen til at frygte, at realiseringen af folkeskolereformen vil lide, men Anna Mee Allerslev peger på, at det samlede skoletilbuds kvalitet ikke kan måles på antallet af ledere.

”Jeg er enig i, at skolelederne står over for en stor og krævende opgave i forhold til implementering af skolereformen, og det er mit klare indtryk, at der virkelig bliver leveret."

"Men jeg tror ikke, at implementeringen af skolereformen kun afhænger af antallet af skoleledere, men også af den store kompetence, vi nu heldigvis ser hos langt de fleste af de skoleledere, der er på skolerne i dag,” siger hun.

Anna Mee Allerslev fortsætter:

”Vi skal samtidig huske på, at mange kommuner i denne periode har trukket administrative funktioner væk fra skolerne og ind på rådhusene. Det frigør således ledelseskraft til faglig ledelse. Vi kan ikke af tallene se, hvilke behov og prioriteringer der ligger bag beslutningerne i kommunerne, men jeg har tillid til, at mine kolleger før alt, hvad de kan for at skabe gode rammer for skolerne og lederne lokalt.”