19. september 2014

Åben for ansøgninger til projekt om faglig ledelse og ledelsesinformation

Socialstyrelsen sætter sammen med KL og Deloitte fokus på at udvikle redskaber indenfor faglig ledelse på området for børn og unge med særlige behov.

Landets kommuner kan nu søge om at få tildelt midler fra puljen ’Faglig ledelse og ledelsesinformation’ på tre millioner kroner fra satspuljeaftalen for 2013.

Projektet skal munde ud i en sammenhængende og velafprøvet model, der beskriver kerneelementerne i god faglig ledelse og ledelsesinformation. Projektet vil ligeledes præsentere eksempler og konkrete redskaber, som kommunerne kan anvende til inspiration.

Modellen målrettes faglige ledere samt den politiske og administrative topledelse på det kommunale børne- og ungeområde. 

Der er ansøgningsfrist d. 27.10.14 og du kan læse mere her, hvor du også kan ansøge om midler.