09. september 2014

Aalborg klar med affaldshåndteringsplan

Kommunerne skal i 2022 som minimum genanvende 50 pct. af papir, pap, glas, træ, plads, metal og organisk affald. Derfor lægger Aalborg Kommune nu op til, at alle husstande skal sortere mere affald, som skal genanvendes.

Vi skal blive mere opmærksomme på, hvad vi gør med vores affald, og vi skal sortere mere og bedre.

Sådan lyder målsætningen i Aalborg Kommunes nye forslag til en affaldshåndteringsplan, der ligger i forlængelse af regeringens målsætning for affald om, at vi skal udnytte værdier og ressourcer i vores affald og forbrænde mindre.

Aalborgs nye plan betyder bl.a., at alle kommunens husstande skal sortere mere affald, som skal genanvendes, og at alle husstande vil få beholdere til forskellige affaldstyper.

”Det første, Aalborg Kommune foreslår rullet ud i løbet af 2015, er en ny beholder med to rum – ét til plast og ét til metal. Den vil blive tømt hver måned i byområder og hver anden måned i landområder, og så kan husstandene desuden aflevere småt elektronik og sparepærer i separate poser sammen med plast- og metalindsamlingen,” fortæller Lasse P.N. Olsen, rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Affaldshåndteringsplanen er i otte ugers offentlig høring fra, at Aalborg Byråd har godkendt planen.

Læs mere på www.aalborg.dk/aalborgudenaffald