28. oktober 2014

Vold mod offentligt ansatte skal registreres

Fra årsskiftet bliver der indført en ny og tættere registrering af vold mod offentligt ansatte. Positivt, fordi vi får mere sikker viden, lyder det fra KL.

”Vi ser en kraftig stigning i omfanget af vold mod offentligt ansatte, og den tendens skal bremses. Det er helt uacceptabelt, at medarbejdere skal gå på arbejde og risikere at blive udsat for trusler og ligefrem vold. En metode til at forebygge er at blive klogere på, hvornår vold og trusler opstår.”

Sådan sagde beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til Morgenavisen Jyllands-Posten mandag på baggrund af, at Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet fra årsskiftet indfører en ny og tættere registrering af vold mod offentligt ansatte.

KL positiv

Den nye registrering betyder, at arbejdsskader fremover skal nuanceres i registreringen, så det fremgår, om skaden skyldes vold. Og hvis det er tilfældet, så skal det uddybes, hvordan det er sket, og om volden fx skyldes overgreb fra en beboer, patient, pårørende eller lignende.

KL er positiv over for en tættere registrering:

”Vi vil få en mere sikker viden om problemets omfang og karakter med en tættere registrering. Og specielt vil det være gavnligt, hvis arbejdspladserne selv bruger egne registreringer til også at forebygge med,” siger chefkonsulent Preben Meier Pedersen, KL og fortsætter:

”Kommunerne har en klar holdning til dette: Vi finder os ikke i vold. Men vi må også erkende, at vi i vores arbejde med nogle borgere står over for nogle særlige udfordringer. Det drejer sig fx om demente, som ikke selv kan stå til ansvar for deres handlinger. Det betyder dog ikke, at vold og trusler er en problemstilling, som kommunerne ikke arbejder med og tager alvorligt. Tværtimod er det en sag, som kommunerne tager meget alvorligt.”

Ifølge Jyllands-Posten har flere fagforbund ønsket sig en national handlingsplan, som samler initiativerne omkring vold mod offentligt ansatte. Til det siger beskæftigelsesministeren:

”Når vi har fået registreringen op at køre, samler vi arbejdsmarkedets parter for at se på en samlet indsats, og det kan vi for min skyld god kalde en national handlingsplan.”

FOA: Kommission skal undersøge sagerne til bunds

FOA har gentagne gange gjort sig til talsmand for en havarikommission, og FOA’s formand ser derfor store muligheder i en national handlingsplan.

”Som led i en national strategi mod vold vil en slags havarikommission, som tager ud og undersøger grove voldsepisoder eller ligefrem drab helt til bunds, være meget nyttig,” siger Dennis Kristensen til Jyllands-Posten.

KL vil ikke afvise en sådan kommission – men tager forbehold.

”En havarikommission kan have den fordel, at det giver mulighed for en mere samlet undersøgelse og vurdering af grove voldsepisoder. Men en sådan kommission vil også give mange praktiske udfordringer; hvem skal indgå i kommissionen, hvilke episoder skal den undersøge og hvem skal kommissionen komme med anbefalinger til osv.,” siger Preben Meier Pedersen.