06. oktober 2014

Videncenteret for Landbrug og KL inviterer til konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning

Kommunerne leverer i år forslag til vandplanernes indsatsprogram for vandløb. De forslag har kommunerne fået hjælp til fra nye vandråd. Vandrådene har nu løst deres opgave. Vandrådene kan gå, det er forudsat i loven. Men er det klogt at nedlægge dem nu?

Natur- og Landbrugskommissionen har lagt op til en markant ændring af forvaltningen. Der er bred enighed om at gå fra en generel regulering til en forvaltning, hvor man i langt højere grad tager udgangspunkt i lokale forhold. Det forudsætter dog en fælles opfattelse af de lokale forhold og interesser. Her er involvering af brugerne helt afgørende, og vandrådene er et eksempel på netop det.

Hvordan har vandrådene fungeret? Hvilken forskel har vandrådene gjort – om nogen? Hvordan har man involveret brugerne i andre landes vandplanlægning? Hvilke erfaringer bør inddrages, hvis man bevæger sig mod større brugerinddragelse?

Disse spørgsmål tager KL sammen med Videncentret for Landbrug op på en konference den 30. oktober 2014. Her kan du kan se programmet. Du kan tilmelde dig her.

På konferencen præsenterer forskellige aktører ønsker til involverende vandplanlægning, og vandrådsmedlemmer fortæller om deres erfaringer fra arbejdet. Deltagerne får også inspiration udefra:

”På konferencen vil der være faglige inputs fra Sverige, Tyskland og Storbritannien. Vandrådene er direkte inspireret fra Sverige, som har succes med den form. I Tyskland og Storbritannien fører de også dialog om vandløb men på andre måder. Besøg fra disse tre lande giver perspektiv,” fortæller Niels Philip Jensen, konsulent hos KL.

YDERLIGERE MATERIALE