27. oktober 2014

Venstrefløjen vil forpligte kommunerne på naturplanen

Hvis det står til Enhedslisten, skal kommunerne forpligtes til at følge op på Naturplan Danmark, som regeringen præsenterer i dag. Partiet ønsker samtidig ressourcer afsat til indsatsen.

Enhedslisten mener, det er godt, at regeringen i dag kommer med en samlet plan for beskyttelse af naturen i Danmark. Men partiet mener også, at der skal være vilje til at forpligte især kommunerne til at følge op på planen, og at indsatsen skal sikres af økonomiske ressourcer.

”Det ville være godt, hvis vi havde flere redskaber til at følge op på planerne og sikre, at kommunerne følger op på de planer, vi lægger. Så det ikke bare er en plan over, hvor der burde være natur, men så kan vi også sikre, at der kommer natur,” siger miljøordfører Per Clausen, Enhedslisten, til Berlingske Nyhedsbureau (BNB).

Miljøordføreren efterlyser, at planen kan udmøntes i konkrete resultater.

”Det helt afgørende er, at kommunerne bliver forpligtede til at skaffe naturen bedre vilkår, og at der bliver en pligt til at sikre samlingen af naturområder. Og at man får en mere effektiv beskyttelse af den natur, der findes. Men kunne godt have været mere præcis omkring skovene, men det vi vil tage op i finanslovforhandlingerne og mere generelt i de forhandlinger, vi fører med regeringen,” siger Per Clausen til BNB.

Per Clausen oplyser til BNB, at Enhedslisten er imødekommende i forhold til at lave en aftale med regeringen om Naturplan Danmark, hvis der bliver sikret nogle økonomiske ressourcer til indsatsen, hvilket Enhedslisten vil tale med regeringen om i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.