06. oktober 2014

Udveksling af oplysninger mellem kommuner i forbindelse med mellemkommunale underretninger

KL har den 26. september 2014 sendt et brev til alle landets kommuner om, hvordan kommunerne i fællesskab forbedrer processen omkring og indholdet i de mellemkommunale underretninger om udsatte børn om unge.

Baggrunden for dette er, at det er vigtigt at sikre udveksling af oplysninger mellem kommuner, således at kommunerne kan reagere hurtigt og med den rette hjælp, når vordende forældre eller en familie med børn med behov for hjælp flytter mellem kommunerne. Flere kommuner har peget på, at de både sender og modtager mangelfulde underretninger, og at de modtager usorterede dokumenter.  Læs mere i det vedhæftede brev nederst på siden.

Fremtidig udveksling af oplysninger mellem kommuner

På baggrund af dialogen med en række kommuner har KL besluttet at standardisere indholdet i den nuværende KL-blanket for mellemkommunal underretning (BU 880) og processen for mellemkommunale underretninger. Tiltag, der skal være med til at sikre, at de relevante oplysninger i forbindelse med mellem-kommunale underretninger overføres effektivt og ensartet mellem kommuner.

Som noget nyt skal den mellemkommunale underretning altid fremsendes med Digital Post. Dette skal sikre en ensartet arbejdsgang for alle 98 kommuner både ved afsendelse og modtagelse. Fraflytningskommunen skal derved ikke undersøge, hvordan andre kommuner vil modtage deres underretninger. Samtidig sikres, at alle mellemkommunale underretninger modtages i tilflytningskommunen samme sted – hver gang.

Her er link til den justerede blanket BU880: http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/bu880.pdf og link til vejledning vedrørende udfyldelse af blanketten og processen omkring håndtering af blanketten: http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/bu880v.pdf

Hvis I har kommentarer, forslag eller spørgsmål omkring processen mv. kan I allerede fra nu af skrive disse ind i dialogportalen: http://dialog.kl.dk/Grupper/Club/?clubId=641 ( Nogle indlæg kan formodentligt håndteres løbende, mens andre vil blive samlet op og indgå i den planlagte workshop). 

Spørgsmål til nærværende brev kan rettes til chefkonsulent Hanne Gøttrup, KL, på mail hgh@kl.dk