01. oktober 2014

Tre mio. danskere har nu enten tilmeldt sig eller er blevet fritaget fra Digital Post

De nyeste tal viser, at over tre mio. danskere svarende til 67 pct. af befolkningen over 15 år enten allerede har tilmeldt sig Digital Post eller er blevet fritaget.

Den 1. november begynder alle borgere over 15 år, som kan, at modtage post fra det offentlige digitalt. Og de nyeste tal viser, at langt de fleste danskere har forholdt sig til overgangen og er klar. Knap syv ud af ti over 15 år har nemlig enten allerede nu tilmeldt sig Digital Post eller er blevet fritaget.

”Med en måned tilbage er det meget positivt, at to tredjedele af alle danskere allerede er klar til overgangen til Digital Post. Det afgørende for os er, at så mange som muligt ved, at det offentlige fra 1. november vil begynde at sende posten digitalt, og at borgerne enten aktivt tilmelder sig eller bliver fritaget fra Digital Post inden da."

"Det er en god idé at tilmelde sig Digital Post nu, så der er tid til at blive fortrolig med at tjekke sin post på borger.dk eller i e-Boks, så man dermed ikke risikerer at overse vigtig post fra det offentlige."

"Derfor bliver der også sat ekstra tryk på den fællesoffentlige oplysningskampagne de næste fire uger, så kendskabet til overgangen den 1. november bliver endnu højere, og så flest mulige aktivt enten tilmelder sig eller bliver fritaget Digital Post,” siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen.

Tæt kamp om at blive ’Danmarks mest digitale kommune

Som en del af oplysningskampagnen, der skal få borgerne til at blive klar til Digital Post inden 1. november, dyster næsten halvdelen af landets kommuner i konkurrencen om at blive ’Danmarks mest digitale kommune’, dvs. den kommune, som har flest borgere tilmeldt Digital Post.

”Alle landets kommuner har over længere tid arbejdet intensivt med at hjælpe borgerne til at blive mere digitale og få de borgere fritaget, som ikke kan. Eksempelvis er der uddannet mere end 7.000 digitale ambassadører, som både på biblioteker og i borgerservicecentre er parate til at vejlede de borgere, der har behov for en hjælpende hånd,” fortæller Jane Wiis, direktør i KL.

Hun fortsætter:

”Kommunekonkurrencen har sat ekstra skub i de lokale aktiviteter, og det er sjovt at se den kreativitet, der bliver udfoldet for at hjælpe borgerne bedst muligt i gang med Digital Post eller blive fritaget. Det er alt lige fra ’borgerservice on tour’ til online videoer målrettet unge som ældre og ’pop-up borgerservicecentre’ på skaldyrsfestivaller og loppemarkeder.”

Kontakt
Digitaliseringsstyrelsen
Kommunikationsrådgiver Geske Fischer-Hansen, tlf.: 4090-6073

KL
Pressechef Jonas Heltberg, tlf.: 3370-3333, e-mail: jhe@kl.dk

Fakta: Generelt om Digital Post

 • Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. Dem, der ikke kan, kan blive fritaget.
 • Digital Post fra det offentlige kan læses på borger.dk eller i e-Boks.
 • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige. 
 • Det langsigtede mål er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015.
 • Knap 2,8 mio. borgere – eller 59 pct. af danskere over 15 år – er tilmeldt Digital Post (uge 39, 2014)
 • Knap 380.000 borgere, svarende til 8 pct. af befolkningen over 15 år, er indtil videre blevet fritaget fra Digital Post (uge 39, 2014). 
 • Læs mere på www.borger.dk/digitalpost

 

Fakta: Det ved danskerne om Digital Post

 • 83 pct. af danskerne ved, at det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 96 pct., og for borgere over 70 år er det 98 pct.
 • 72 pct. af danskerne ved, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 92 pct., og for borgere over 70 år er det 95 pct.
 • 75 pct. af danskerne ved, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening i fx kommunernes borgerservicecentre og på biblioteker. For aldersgruppen 60-69 år er tallet 86 pct., og for borgere over 70 år er det 90 pct.

 

Kilde: Megafon for Digitaliseringsstyrelsen
http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2014/Klar-til-digital-post-juli-2014 

Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret internetundersøgelse og en telefonundersøgelse i juni 2014 blandt 2.020 respondenter på 15 år eller derover.

Fakta: Kommunekonkurrencen

 • Konkurrencen er en del af den fællesoffentlige kampagne om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige. Kampagnen løber fra den 18. august til den 31. januar 2015. Selve kommunekonkurrencen gik i luften den 9. september og løber frem til 24. oktober 2014.

Kommunerne dyster mod hinanden i tre kategorier:

 • ”Danmarks mest digitale kommune”: Den kommune, der har den største procentvise andel af borgere, som er tilmeldt Digital Post, når konkurrencen slutter. Dette er hovedkonkurrencen, og i denne konkurrence kårer vi også en vinderkommune i hver af landets fem regioner.
 • ”Danmarks digitale slutspurter”: Den kommune, der i konkurrenceperioden opnår den største procentvise stigning i antallet af borgere tilmeldt Digital Post. Dvs. den kommune der er bedst til at ”spurte sig” til flere digitale borgere frem mod den 24. oktober.
 • ”Danmarks mest digitale unge”: Den kommune, der har den største procentvise andel af borgere i aldersgruppen 15-24 år tilmeldt Digital Post, når konkurrencen slutter.