07. oktober 2014

Skolens parter skal udnytte reformens muligheder

”Vi skal udnytte alle de muligheder, som ligger i reformen i forhold til at støtte de børn, der har særlige behov,” lyder meldingen fra KL i en reaktion på undersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Det seneste år har budt på forringede muligheder for at give støtte til elever med særlige behov og for at give ” inklusionseleverne” det undervisningstilbud, de har krav på.

Sådan lyder konklusionerne i en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har gennemført blandt sine medlemmer omkring arbejdet med inklusion i folkeskolen det seneste år, og som DR i dag omtaler. 1955 ud af 4851 adspurgte lærere har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40 pct.

KL’s formand Martin Damm ser noget mere positivt på mulighederne for inklusion og appellerer til, at alle skolens parter – og især lærerne – udnytter de muligheder, der ligger i skolereformen i forhold til at støtte både de børn, der har særlige behov og deres klassekammerater.

”Reformen giver jo netop mulighed for nogle nye undervisningsformer, hvor man i højere grad end før kan imødekomme elevernes forskellige behov. Her tænker jeg fx på en mere praktisk og fysisk tilgang til undervisningen, holddelinger og det, at pædagogerne nu også spiller en rolle i undervisningen".

"Men det er klart, at det kræver engagement og åbenhed over for at udføre sit arbejde på en ny måde. Og det må lærerne og deres fagforening altså indstille sig på,” siger KL’s formand Martin Damm.

De kritiske svarer

Han hæfter sig ved, at det kun er under halvdelen (40 pct.) af de adspurgte lærere, der har svaret på undersøgelsen.

”Det er som regel de mest kritiske, der svarer på sådan en undersøgelse. Og til dem kan jeg kun sige: Vi er i gang med en stor og ambitiøs omstilling, der betyder, at vi og især lærerne skal gøre noget andet, end vi plejer".

"Jeg håber og tror på, at langt de fleste lærere er med på at leve op til ambitionen og levere det, der skal til for at skabe en skole, der kan indfri ambitionen om at gøre alle børn så dygtige, som de kan. Og igen, undersøgelsens svarprocent siger mig, at det er der også rigtig mange lærere der er,” siger Martin Damm.

Ikke en nem omstilling

KL anerkender, at omstillingen til et mere inkluderende fællesskab langt fra er nem, og at lærernes opbakning til projektet er altafgørende.

”Vi tager det dybt alvorligt, at nogle lærere finder arbejdet med inklusion svært, og derfor skal kommuner, skoleledelser og medarbejdere i fællesskab sikre, at lærere og pædagoger har de rette kompetencer til at inkludere flere elever i fællesskabet. Og jeg vil kraftigt opfordre til, at man også har blik for at bruge de ressourcepersoner, man har på skolen, fx AKT-vejledere, inklusionsvejledere osv. ,” siger Martin Damm.

KL’s formand vil i øvrigt gerne opfordre til, at man tænker sig om, når man bruger ordet ”inklusion.”

”Vi skal hjælpe alle børn til at lære mere. Både de børn, der har særlige behov – men også deres klassekammerater. Og når man hele  tiden taler om inklusionselever, kommer man nemt til at fortsætte den eksklusion, som vi ønsker at gøre op med,” siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE