16. oktober 2014

Private olielæk kan koste kommunekassen

Kommunerne kan komme voldsomt i klemme økonomisk, når der har været en olielækage på en privatejendom. KL vil have reglerne gransket.

”Jeg har svært ved at se rimeligheden i, at kommunernes økonomi skal belastes så voldsomt, fordi der har været en olielækage på en privat ejendom. Det er naturligt at kræve fuld oprensning, så længe oprydningen sker for forurenerens regning. Men når oprydningen sker for offentlige midler, bør man prioritere og have mulighed for at efterlade en forurening, som ikke vurderes til at udgøre en risiko.”

Sådan siger borgmester Jens Ive (V), Rudersdal Kommune, i dagens Jyllands-Posten. Han reagerer på, at Rudersdal Kommune står med et stort problem:

Kommunen står over for at skulle bruge 23 til 28 mio. kr. til at rydde op efter forurening fra en privat olietank. Oprydningen omfatter bl.a., at der skal væltes to villaer, fordi der gennem flere år er lækket 12.000 liter olie fra en olieledning fra tanken til den ene villa, og som har spredt sig til nabogrunden.

Det skal kommunen, for en forsikringsordning med oliebranchen dækker kun maksimalt op til 4 mio. kr. Og ifølge jordforureningsloven er det miljømyndigheden – i dette tilfælde kommunerne – der skal finansiere de udgifter, som overstiger forsikringsdækningen på 4 mio. kr.

KL: Der bør findes nye løsninger

Ifølge Jyllands-Posten har oprydningssager som dette også ramt andre kommuner, herunder Aarhus. Ingen af de andre sager kommer dog i nærheden af det tocifrede beløb, der har ramt Rudersdal Kommune.

På baggrund af kommunernes sager har KL rettet henvendelse til Miljøministeriet for at få gransket reglerne.

”Eksemplet fra Rudersdal er måske enestående, men vi ved jo ikke, om der kommer flere af den slags. Og for en enkelt kommune er det en voldsom og urimelig udgift,” siger kontorchef Eske Groes, KL’s kontor for teknik- og Miljø, til Jyllands-Posten.

KL mener, man bør hæve loftet for forsikringsdelen eller åbne for muligheden for ikke at gennemføre en 100 procents oprydning, hvor der ikke er umiddelbare miljøkonsekvenser.