21. oktober 2014

Planloven er sat under lup

KL og Miljøministeriet er gået i gang med at nærstudere planloven for uhensigtsmæssige barrierer. Udvalget afleverer anbefalinger i foråret 2015.

Et større eftersyn af planloven er gået i gang.

KL og fem ministerier med Miljøministeriet for bordenden skal i de næste måneder se, om ændringer af planloven og ændringer af praksis i afgørelser kan bidrage til kommunernes vækst, uden det går ud over beskyttelsen af natur og miljø.

"Udgangspunktet er, at vi har en god og effektiv planlov, som sætter rammerne for, hvordan kommunerne kan planlægge. Men der kan være regler og måder at gøre tingene, som er uhensigtsmæssige, og som bremser kommunerne i deres udvikling," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Udvalget vil bruge KL’s eksempelkatalog ”Barrierer for vækst i den fysiske planlægning” til at belyse områder af planloven, som kan forbedres.

Væk med bøvl

I det nye udvalg er blandt andet støj, kystzone og strandbeskyttelse til debat.

"Administrativt bøvl med planloven skal ikke stå i vejen for kommunernes udvikling og vækst. Vi skal beskytte naturen og kysterne, men hvis der er tåbelige barrierer, skal de fjernes. Nu får vi et større eftersyn af planloven, som vil vise, hvor der kan laves forbedringer," siger Kirsten Brosbøl.

Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Finansministeriet og KL deltager i udvalget, som har holdt første møde.

"KL har gennem længere tid peget på, at rammerne for kommunernes planlægning er utidssvarende. Derfor er det godt, at arbejdet med at kigge bredt på alle temaer, hvor vi begrænses af den nuværende lovgivning, nu er sat i gang. Fx skal vi se på kommunernes muligheder for at understøtte vækst i land- og kystzonen og på detailhandelsområdet, hvor vi mener, at der er behov for en forenkling af reglerne. Jeg vil sige, at vi skal tilbage til, at planloven igen bliver en rammelov, der giver kommunerne mulighed for at udøve rettidig omhu i udviklingen af de lokale potentialer og værdier," siger KL’s formand Martin Damm.

Inden 1. marts vil udvalget aflevere sine anbefalinger til miljøministeren, som herefter vil tage stilling til eventuelle lovændringer.

I nedenstående bilag kan du læse kommissoriet for analyse af planloven samt KL's eksempelkatatlog med barrierer.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf 2561 7170, e-mail: mthor@mim.dk

Chefkonsulent Berit Mathiesen, KL, tlf. 3370 3727, e-mail: bem@kl.dk eller pressekonsulent Trine Søndergaard, KL, tlf. 3370 3333, e-mail: trs@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Kommissorium for planlovsanalyse

  • KLs eksempler på barrierer i den fysiske planlægning

  • LINK

    Læs artiklen "KL i dialog med staten om barriererne i den fysiske planlægning"