30. oktober 2014

Personalejuridisk guide for omorganisering af beredskabet

KL har udarbejdet en personalejuridisk guide, som behandler overenskomstansattes og tjenestemænds rettigheder og pligter ved omorganiseringen af beredskabet.

De kommunale beredskaber skal omorganiseres til større og færre enheder senest pr. 1. januar 2016. Det giver nogle personalejuridiske udfordringer. Den personalejuridiske guide behandler overenskomstansattes og tjenestemænds rettigheder og pligter i en omstillingsproces som den foreliggende. Det fremgår af guiden, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for de overenskomstansatte medarbejdere. For tjenestemænd gælder tjenestemandsregulativet, hvorefter tjenestemænd er forpligtet til at overtage en passende stilling i det nye kommunale fællesskab. KL har endvidere udarbejdet en række brevskabeloner til inspiration i forbindelse med forskellige personalejuridiske dispositioner i processen.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Beredskab - Personalejuridisk guide 30. oktober 2014

  • Beredskabet - Brev 1 - ikke væsentlige vilkårsændringer

  • Beredskabet - Brev 2 - væsentlige vilkårsændringer

  • Beredskabet - Brev 3 - væsentlige vilkårsændringer TR mv

  • Beredskabet - Brev 4 tjenestemænd - forpligtet til overførsel

  • Beredskabet - Brev 5 tjenstemænd - ikke forpligtet - frivillig overførsel