03. oktober 2014

Opfindsom transport i yderområderne

Der kom mange nye ideer til, hvordan man styrker den kollektive trafik i yderområderne, da to ministre efterlyste input og inviterede til debat på en konference om trafik i yderområderne.

”I skal hjælpe os: Vi har et ønske om, at alle danskere skal have gavn af den offentlige trafik.  Hvordan kommer vi til at ramme rigtigt og skarpere med vores afsatte puljemidler og politik? Ikke alle pengene bruges p.t., så derfor er nye ideer velkomne.”

Med den appel bød de to socialdemokrater Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter og Magnus Heunicke, transportminister, velkommen til en konference om bedre kollektiv trafik i yderområderne, som Trafikstyrelsen stod bag den 30. september.

Ministrene søgte bl.a. input til, hvordan den kollektive trafik i yderområderne kan styrkes, og hvordan puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder kan bidrage til det. De fremhævede bl.a., at vi skal kunne bevæge os rundt i Danmark uden en bil, uanset alder.

Offentlig transport skal understøtte uddannelse og turismens 70.000 arbejdspladser. Campustankegangen vinder frem i bl.a. Odsherred Kommune og på Bornholm, hvilket betyder, at flere får en uddannelse, men også at de unge hurtigt skal kunne komme frem. Samtidig bor 170.000 over 60 år i landdistrikterne. Dermed skal vi understøtte, at der kan leves et godt ældreliv her, lød de politiske ambitioner fra de to ministre.

Førerløse biler og skolebusser med lektiecafé

Og de deltagende kommuner havde mange opfindsomme ideer. Fire kommuner præsenterede projekter, som allerede har fået penge fra puljen, og nye ideer kom ligeledes på banen.

Af nye ideer blev der bl.a. diskuteret:

  • Hurtige pendlerbusser, hvor der kan arbejdes, og skolebusser, som kan fungere som lektiecafé
  • Der er brug for transportformer, som spiller bedre sammen
  • I USA er der en lovgivning om førerløse biler i tre stater. Her ligger noget af fremtiden, fx førerløse biler, som kan køre til stoppesteder og lign.
  • Vognmænd skal kunne beholde billetindtægterne modsat i dag – det kan give incitament til at optimere antallet af passagerer
  • Kommunen stiller bus til rådighed for landsbyer. Landsbyens beboere skal selv tanke den op. Busserne kan ligeledes bruges til fx vareudbringning og vil dermed have en høj anvendelsesgrad
  • Billige bybiler, som alle kan booke sig ind på

Trafikstyrelsen gjorde afslutningsvist opmærksom på, at flere af ideerne sandsynligvis vil kræve lovændringer, med mindre der bliver indført en forsøgsparagraf. En sådan var politikerne positive overfor.

Læs mere om puljen på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2015.