31. oktober 2014

Ledelse er afgørende i samspillet mellem pædagoger og lærere

Meldingen var ikke til at tage fejl af på dagens konference om pædagogernes rolle i folkeskolen: Pædagogerne er en enorm styrke for folkeskolereformen. Og det er afgørende, at ledelsen på skolerne understøtter samarbejdet mellem faggrupperne.

Praktikere fra hele landet var i dag samlet til en konference på Christiansborg om pædagogernes rolle i folkeskolen. Og den overordnede konklusion stod klar:

Pædagogerne har en meget vigtig rolle i folkeskolen. Og for at samarbejdet mellem faggrupperne kan lykkes, er det afgørende, at ledelsen har fokus på samspillet og giver rum til at få en organisering på plads.

”Der skal være et ledelsesteam tilstede. Og det skal hele tiden udvikles, hvordan faglighederne kan tænke sammen,” lød det fra undervisningsminister Christine Antorini, som sammen med BUPL var vært for konferencen, der rettede sig mod pædagoger og ledere ansat på skoler, SFO’er, fritidshjem og klubber.

Pædagogernes formand Henning Pedersen var enig:

”Pædagogerne har jo været i folkeskolen igennem mange år. Og der, hvor det er lykkes med lærer-pædagog-samarbejdet er dér, hvor man er i stand til at bruge faglighederne, og hvor lederne understøtter det,” sagde han.

Bevægelse ind i matematikken

Undervisningsministeren mener, det er en enorm styrke for folkeskolereformen, at pædagogerne er med, fordi der skal mange forskellige fagligheder til for at lave varieret undervisning.

”Pædagogerne har særligt en vigtig rolle omkring arbejdet med inklusion og i den understøttende undervisning. Det giver mulighed for, at man kan arbejde konkret med fagene i form af fx bevægelse. Det er en gave, som skolen skal bruge,” sagde Christine Antorini.

Ejerslykkeskolen i Odense er en af de skoler, som har god erfaring med den understøttende undervisning. Her fortalte lærer Martin Rahr og pædagog Britt Hansen, hvordan de har gennemført understøttende undervisning i matematik i 1. klasse.

”Martin opstillede de faglige mål, som jeg også var inde over. Og så har jeg brugt den understøttende undervisning til at få bevægelse ind i matematikken,” fortalte Britt Hansen og sagde, at Martins mål primært har været at have fokus på børnenes faglighed, mens Britts mål primært har ligget på det sociale omkring elevernes trivsel.

Også Martin Rahr spillede ledelsen ind i forhold til at få det til at fungere:

”Hvis samspillet mellem lærer og pædagog skal lykkes, så skal det organiseres, så man fra ledelsens side får tid til at mødes, så man kan i fællesskab kan snakke, diskutere, evaluere og planlægge,” sagde han og forklarede, at de på Ejerslykkeskolen fast har et ugentligt teammøde.