01. oktober 2014

Kritik af kommunale udbud er helt grundløs

Når kommuner gennemfører udbud, er det stort set altid private firmaer, der løber med opgaven. KL undrer sig derfor over påstand fra Dansk Erhverv om unfair konkurrence.

Når kommuner gennemfører udbud, er det stort set altid private firmaer, der løber med opgaven. Det er derfor helt uden hold i virkeligheden, når Dansk Erhverv i Børsen i dag hævder, at private virksomheder afskæres fra at overtage kommunale opgaver på grund af unfair konkurrence.

Det siger KL’s formand Martin Damm i en kommentar til Børsens forsidehistorie i dag om, at ”kommunal finte bremser øget udlicitering.”

”Tallene viser sort på hvidt, at når en opgave sendes i udbud, havner den så godt som altid på private hænder. Det er mig derfor helt ubegribeligt, hvordan nogen kan få den opfattelse, at unfair konkurrence afskærer private fra at vinde kommunale udbud,” siger Martin Damm.

Han henviser til en dugfrisk undersøgelse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde, der blev behandlet på det seneste møde i rådet. Undersøgelsen viser, at kommuner og andre offentlige myndigheder kun meget sjældent afgiver kontrolbud, når der gennemføres udbud.

Over en periode på to år er der identificeret blot 51 udbud, hvor offentlige myndigheder har afgivet kontrolbud, ud af omkring 3.500 udbud årligt. Og kun i 22 tilfælde er opgaven forblevet på offentlige hænder. Det svarer til 0,3 pct. af alle udbud.

”Naturligvis skal udbud gennemføres på fair og lige vilkår. Det har vi i kommunerne en klar interesse i, og der er i Dansk Erhvervs undersøgelse ingen dokumentation for, at udbud ikke gennemføres på en ordentlig måde i dag,” siger KL-formanden.

Når det i Børsen og af Dansk Erhverv fremhæves, at 72 pct. af kommunerne ikke medregner alle omkostninger, er det ikke i forbindelse med udbud, men bare når de generelt i deres regnskab beregner, hvad eksempelvis en plejehjemsplads koster.

”I Danmark har vi et udgiftsbaseret regnskabssystem, som gør, at vi kun medregner de direkte udgifter. Men når en opgave sendes i udbud, er der derimod klare regler for, at man skal medregne indirekte omkostninger som fx it-drift, pension, feriepenge, afskrivninger mv. Det står der allerede i loven i dag, og derfor forstår jeg ikke, hvis nogen mener, at der er behov for ændrede regler på det her område,” siger Martin Damm.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk