23. oktober 2014

Kommunerne vil drøfte ekstraordinært stort flygtningepres med regeringen

Det store antal asylansøgere, der kommer til Danmark i øjeblikket, medfører en række meget store udfordringer for kommunerne. KL ser frem til snarest muligt at drøfte med regeringen, hvad der skal til for, at opgaven kan løses.

Det siger KL’s formand Martin Damm, efter at KL’s bestyrelse på et møde torsdag bl.a. har drøftet den aktuelle flygtningesituation.

”Vi står i kommunerne over for en gigantisk opgave med det meget store antal asylansøgere, der kommer til landet, for det er jo os, der har ansvaret for integrationsindsatsen for de mennesker, der får bevilget asyl”.

”Vi er klar til at tage opgaven på os, men vi har behov for snarest at komme i dialog med regeringen om, hvad der skal til, for at vi kan håndtere udfordringerne,” siger KL’s formand Martin Damm.

”Det er vigtigt, at der fra regeringen og Folketinget er politisk vilje til grundlæggende at se nærmere på, om der i den nuværende lovgivning er barrierer for, at vi får opført de boliger, der skal til, for at huse de mange flygtninge."

"Det er også vigtigt at få afdækket, om der er barrierer for, at vi udnytter de eksisterende boliger godt nok,” lyder det fra KL-formanden.

”Vi har derudover behov for at få afklaret de økonomiske rammer for indsatsen. Det er helt nødvendigt, at staten tager ansvar for at sikre, at vi i kommunerne får den økonomi, der skal til for at løfte den ekstraordinært store opgave, der er tale om,” siger Martin Damm.

”Der er for øjeblikket en debat i Folketinget om de præcise rammer for de syriske krigsflygtninge, som skal have en midlertidig opholdstilladelse. Det er afgørende, at vi snarest får afklaret rammerne for indsatsen for denne gruppe,” siger Martin Damm.

Yderligere oplysninger hos pressechef Jonas Heltberg, KL, 3370-3333, jhe@kl.dk