08. oktober 2014

Kommuner glade for samarbejde med universiteter om energi

I 2050 skal Danmark være fri af fossile brændsler. For at det skal lykkes, er kommunerne nødt til at tænke nyt og anderledes. I energiforliget er der derfor afsat en pulje på 19 millioner kroner til 14 konkrete projekter, der nu er kommet godt i gang.

Energistyrelsen og KL har taget initiativ til et partnerskab på energiområdet, som understøtter den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremmer den grønne omstilling.

Partnerskaberne virker bl.a. som en samlende platform i det kommunale energiarbejde, som gør, at kommunernes arbejde fremstår tydeligere, og der bliver mere rum i dagligdagen til at tænke på tværs og inddrage aktører - også virksomheder som uopfordret melder sig.

Energipartnerskabet giver også de medvirkende kommuner mulighed for at arbejde tættere sammen med universiteterne, og flere af projekterne har stor gavn af at trække på deres erfaringer, analyser og data. Det er en praksis, som flere af kommunerne håber at kunne holde fast i – også efter projekternes afslutning ultimo 2015.

Strategisk energiplanlægning

Backcasting er en af de akademiske metoder, som kommunerne kan bruge i strategisk energiplanlægning. Strategisk planlægning er langsigtet planlægning som tager fat på omstillingen til en fossilfri energiforsyning. Hvordan kommer vi fra strategi til virkelighed? Hvordan får vi skabt energiplaner, der kan hjælpe os med at nå vores mål på den lange bane?

På partnerskabets 2. seminar, den 9. oktober 2014, fortælles bl.a. om STEPS-projektets erfaringer med backcasting, og kommunerne kan på dagen afprøve de grundlæggende principper i metoden. Alle projekterne mødes og diskuterer erfaringer og udfordringer på dagen.

Seminarerne virker på den måde som en fælles ramme for projekterne, og projektlederne kommer til at kende hinanden på tværs.

Målet med STEPS-projektet er at udvikle 17 strategiske energiplaner i 17 hovedstadskommuner.  Her er RUC og DTU tilknyttet. Planerne skal ligge til grund for politiske beslutninger, og bl.a. politikerne involveres undervejs.

Det er erfaringen, at det højere viden og dataniveau, som projekt genererer, også kommer tilstødende planer som fx klimaplanerne til gavn.

Læs mere om Energipartnerskabet  på http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Byggeri-og-energi/Partnerskabet-Omstilling-af-energi-i-kommunerne/

YDERLIGERE MATERIALE