30. oktober 2014

Køge sætter servicemål for sagsbehandlingen

Byrådet i Køge har besluttet at opstille servicemål for, hvor lang tid det må vare at behandle sager, som virksomheder har brug for at søge om tilladelse til.

Køge Kommune vil øge servicen til byens erhvervsliv. Derfor har byrådet besluttet, at kommunen skal lave et katalog med servicemål for behandlingstider på sager, som virksomheder skal ansøge om.

Det skriver lokalavisen.dk.

Servicemålene betyder, at kommunen angiver, hvor lang tid det vil tage at behandle forskellige typer ansøgninger, fra det øjeblik virksomheden indleverer ansøgningen med alle nødvendige oplysninger.

Mads Andersen (K), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, ser frem til at løfte serviceniveauet til virksomheder i Køge Kommune.  

”Vi kommer ikke udenom, at der er ting, man som virksomhed skal spørge kommunen om lov til at gøre. Det kan være alt fra en miljøtilladelse til en tilladelse til at sætte skilte op. For virksomheden er det lidt nemmere at håndtere, hvis man på forhånd ved, hvor længe det cirka vil vare, før tilladelsen er i hus,” siger han til avisen.   

Kataloget med servicemål træder i kraft 1. december og vil til den tid bl.a. kunne findes på erhvervsdelen af kommunens hjemmeside www.koege.dk.